Fiskedagbog 2010
28.   12-12-2010 Mariager fjord
Se billeder fra turen!

Efter et døgn med tøvejr, havde jeg en forventning til, at fjorden lokalt ville være isfri. Jeg kørte over broen ved Hadsund, og ind til Dania, og videre ud til rastepladsen vest for Fladbjerg. På dette stræk, var fjorden isfri mod vest fra Kongsdal havn. Fra rastepladsen var fjorden isfri så langt jeg kunne se ind mod Mariager. Jeg kørte tilbage til Skarodde, og ville give det en chance her. Jeg fiskede først en halv times tid øst for odden, og gik derefter om på vestsiden og fiskede der. Da jeg ikke havde mærket noget, besluttede jeg at køre over på den modsatte side af fjorden, da det så ud til at fjorden også var isfri på nordsiden.

Jeg kørte ned til Vive, og fiskede en times tid i den østlige del af vigen (den vestlige del af vigen ligger i fredningsbæltet for Vive møllebæk). Her mærkede jeg desværre heller ikke noget.

Tidspunkt: kl. 10:00-12:30
Vejret: Skyfrit, -1 til -2Cº, 4-7m/s NØ.

27.   21-11-2010 Mariager fjord - Hjerritsdal
Se billeder fra turen!

Erik og jeg havde aftalt en tur til fjorden denne formiddag. Da vi kom ned til fjorden lå den helt blank, og alle fjordens lyde var tydelige i det stille vejr. Da vi havde rigget til, gik vi om i vigen og startede.

Ulempen ved det stille vejr er, at det virker utroligt dødt, når man ikke ser fisk bryde den blanke overflade - og det virkede helt dødt. Efter den første times tid, havde jeg helt mistet troen på, at der overhovedet var fisk i området. Heldigvis kan det skifte fra det ene øjeblik til det andet, når der ørrederne kommer trækkene fra andre områder af fjorden. Omkring klokken 10 så vi de første fisk i overfladen. Den første jeg så var lidt uden for kastehold. Jeg gik forsigtigt nærmere og kastede over området, hvor den havde vist sig. Efter få træk i fluelinen kom hugget og der var fast fisk.

Fisken blev forsigtigt trukket med ind til land, hvor Erik havde gjort sig klar med kameraet. Det var ikke nogen stor fisk, og den lå lige under målet. Efter forevigelsen blev den forsigtigt sluppet fri igen. Vi vadede ud igen og lagde linerne på vandet. Straks var der fisk igen. En ørred plaskede i overfladen efter fluen, uden at hugge. Da jeg endelig mærkede den nappe til fluen gav jeg modhug, men den sad der ikke. Hurtigt blev der kastet igen, og efter et par træk, var den der. Denne fisk var lidt mindre end den første, og blev nænsomt genudsat.

Fra at virke totalt dødt, var området fuldstændigt forvandlet. Ørrederne viste sig regelmæssigt i overfladen, og flere gange indenfor kastehold. Ikke nok med at de viste sig, de var også virkeligt hugvillige. I de næste par timer var der adskillelige hug, og yderligere 4 ørreder blev landet. Desværre var de alle lige under målet, så der kom ikke fisk med hjem.

Jeg fiskede udelukkende med flydeline og Båring fluen som endeflue, og Stines palmer som ophænger. Mærkeligt nok var der fisk på begge fluer. Tidligere har jeg ellers oplevet, at det kun er det ene mønster der fisker godt på et bestemt tidspunkt, men i dag var der altså resultat med dem begge.

Tidspunkt: kl. 8:30-12:00
Vejret: Overskyet (lidt regn), ca. 4ºC, 2-4m/s NØ.

26.   14-11-2010 Mariager fjord - Hjerritsdal

Efter et meget blæsende døgn, var der nu ro over fjorden. Den var næsten helt blank, og det ville være let at se, hvis der var fisk i overfladen. Jeg fik søsat flyderingen, og drev og fiskede igennem vigen et stykke ude. Der var ingen fisk i overfladen, og det virkede utrolig dødt.

Ved sivene i bunden af vigen gik jeg i land og fik lidt at spise. Bagefter lagde jeg mig ud på kanten til det dybe vand, og kastede anker. Det virkede fortsat meget dødt, og jeg hverken så eller mærkede noget.

Tidspunkt: kl. 11:30 - 14:10
Vejret: Overskyet (lidt regn), 4-6ºC, 1-3m/s SØ.

25.   31-10-2010 Mariager fjord - Hjerritsdal
Se billede fra turen!

Igen i dag tog jeg en tur til fjorden for at prøve fiskeriet fra flyderingen. Det blev samme sted som i går, og der var allerede 4 lystfiskere i gang på strækket. Jeg sejlede et godt stykke ind i vigen, og kastede anker. Der gik ikke ret længe inden den første fisk viste sig i overfladen indenfor rækkevidde. Selvom jeg kastede ihærdigt til den, lykkedes det ikke at få den til at hugge. Der gik en times tid inden der var fast fisk. Fisken huggede kun svagt, og jeg var faktisk i tvivl om det overhovedet var et hug, da jeg løftede stangen. Fisken fulgte stille og roligt med ind til flyderingen, og jeg kunne relativt let nette den. Det var en fin ørred på 43cm, så dagen var faktisk reddet. Nu viste der sig en hel del fisk i overfladen, både indenfor og udenfor rækkevidde. Til trods for at der var meget aktivitet, gik der en times tid inden der var fisk igen. Det var en lille undemåler, som havde hugget på ophængeren. Det viste sig også at endefluen var væk, så efter at undermåleren var genudsat, måtte forfanget repareres. 10 minutter efter var der fast fisk igen. Den gik desværre lige mod mig, og jeg nåede ikke at hive linen hurtigt nok ind til at holde den stram. Så den var kun på ganske kort tid. Ved 13-tiden var aktiviteten aftaget en del, og jeg så ikke rigtigt flere fisk. Jeg besluttede derfor at lette anker og sejle tilbage.

Tidspunkt: kl. 10:15-13:15
Vejret: Halvskyet, 7-11ºC, 3-5m/s SV.

24.   30-10-2010 Mariager fjord - Hjerritsdal
Se billede fra turen!

I den forløbne uge havde jeg købt en flydering. Jeg har aldrig tidligere fisket fra flydering, så det var svært at vente med at prøve den. Men endelig blev det week-end, og jeg måtte bare en tur til fjorden.

Oppustning og klargøring tog ikke ret lang tid, så jeg var hurtigt klar til jomfruturen. Jeg fik sat flyderingen i vandet, placeret mig i sædet, og så var det ellers udad. Det var dog ikke helt så enkelt som jeg lige havde regnet med. Det tog lidt tid inden jeg fandt ud af at manøvrere flyderingen, men så gik det også nogenlunde. På gps'en havde jeg lagt et waypoint til et lille rev som er i den yderste del af vigen. Planen var at sejle langsomt mod vest ud til revet og ind ind i vigen og tilbage igen. Da jeg kom et lille stykke ud, kunne jeg se der gik en anden lystfisker inde i vigen, og han stod faktisk og fightede en ørred. Så der var altså fisk i området.

Jeg sejlede langsomt ind i vigen, og kastede ind mod kysten. Desværre mærkede jeg intet på denne jomfrutur, men flyderingen levede helt op til mine forventninger, og den skal helt sikkert bruges en del.

Tidspunkt: kl. 13:55-15:50
Vejret: Overskyet, 10-11ºC, 4-6m/s SV.

23.   24-10-2010 Villestrup å - Tostrup
Se billede fra turen!

Vejret i dag var jo egentligt mest til indendørssysler. Men samtidig var det også efterårsferiens sidste dag, så jeg måtte lige en tur til åen. Emilia ville gerne med, så vi pakkede grejet og kørte ud til Tostrup.

Som man kunne forvente, havde det sidste døgns megen nedbør tydeligvis påvirket åen. Vandstanden var meget høj, strømmen kraftig og vandet meget farvet. På vej op langs åen, mødte vi et par andre lystfiskere. Vi fik en snak om fiskeriet, og gik så videre op til skoven. Emilia fik monteret en krog og en gulp orm, og placerede sig så lidt opstrøms for et dybt hul, som hun så kunne gennemfiske. Jeg selv gik lidt længere opstrøms og fiskede nedad med fluen.

Det var en rigtig kold dag ved åen, og Emilia kom ret hurtigt til at fryse. I stedet for at stå stille og fiske, måtte hun i stedet løbe lidt rundt på marken, og gå en tur op af skrænten bagved. Jeg havde et par småhug, men ellers mærkede vi ikke noget.

Tidspunkt: kl. 13:30-15:00
Vejret: Overskyet (let regn), 5-6ºC, 6-8m/s N.

22.   21-10-2010 Villestrup å - Tostrup
Se billeder fra turen!

I dag havde jeg besluttet, at starte på strækket oppe ved skoven. På vejen derop kom et par rådyr løbende ud på marken på den modsatte side af åen. De var tydeligvis skræmte, for de løb forvirrede rundt på engen, men kunne tilsyneladende ikke lokalisere det der skræmte dem. Det var nok mig de var bange for. Men de havde svært ved at se mig, da jeg stod i skyggen ved skrænten med solen i ryggen. De løb rundt på engen nogen minutter, hvorefter de forsvandt ind i skoven som grænser op til engen, og jeg kunne gå videre.

I et sving længere opstrøms stod 4-5 pæne bækørreder over sandbunden og tog hvad der drev forbi. Ærgeligt nok havde jeg ikke nymfeæsken med, eller en tørflue kunne måske have lokket dem.

Jeg havde fisket ned forbi det første sving efter skoven, da en rigtig pæn havørred (50+), forskræmt farede ud fra brinken under mig. Den svømmede et stykke nedstrøms og skjulte sig under modsatte brink. Jeg fiskede langsomt videre, for der kunne jo nemt være flere, men jeg mærkede ikke noget. Skovstrækket er stort set ikke muligt at fiske med flue. Alligevel gik jeg en tur op igennem skoven, bare for at se, om der var fisk på strækket. Da jeg var næsten oppe ved enden af strækket, fik jeg øje på en fin bækørred der stod under et træ. Selvom det ikke var muligt at kaste til den, skulle det alligevel prøves at liste fluen ned til den. Lidt opstrøms for dens standplads var det muligt at kravle ud til åen, og få fluen til at drive ned til den. Her skræmte jeg endnu en havørred der stod under brinken - en ret farvet fisk omkring de 50cm. Det lykkedes ikke at få bækørreden til at hugge, så trækket nedenfor skoven skulle lige prøves igen. Det kunne være havørreden fra tidligere, var tilbage under brinken i det dybe sving.

Fluen var knapt nok kommet i vandet, da en hvid mink kom svømmende op imod mig. Efter at have rodet lidt med fluelinen som lå i vandet, gik den i land et lille stykke fra mig. Ærgeligt for den, var jeg placeret lige midt på dens sti. Den kom hen til mig, og forsøgte meget usikkert at komme forbi, men den turde ikke. Til sidst besluttede den, at det var mest sikkert at hoppe i baljen og svømme forbi. Den fortsatte opstøms, hvor den åbenbart fik skræmt en rigtig flot farvet havørred, som kom farende ned imod mig. Den vendte rundt lige ud for mig og stod midt i åen nogen sekunder inden den forsatte nedstrøms og forsvandt i det dybe sving. Selv om troen på at fange en forskræmt ørred ikke var særligt stor, fiskede jeg nu koncentreret det dybe sving igennem. Minken kom tilbage lidt senere og blev ved med at svømme rundt i svinget. Jeg valgte derfor at stoppe fiskeriet, efter et par spændende timer ved åen.

Tidspunkt: kl. 13:15-15:15
Vejret: Skyfrit til overskyet, 5-6ºC, 5-8m/s SV.

21.   16-10-2010 Villetrup å - Tostrup v/broen og Tostrup
Se billeder fra turen!

Endelig fik jeg taget mig sammen, efter en alt for længe fiskepause. Jeg havde egentligt planlagt, at Villestrup å skulle prøves regelmæssigt dette efterår, men der har været andre gøremål der skulle prioriteres højere end fisketur. Men i dag var der heldigvis intet som kom i vejen, så jeg kunne komme til åen i det fantastisk skønne efterårsvejr.

Jeg startede nede ved Tostrup broen og gik opstrøms. En Mickey Finn flue kom på forfanget og jeg begyndte fiskeriet ned mod broen. Jeg havde ikke kastet ret mange kast, før fluen blev plantet i ukrudtet på modsatte side - jeg kunne godt mærke at jeg var ude af træning. Fluen så jeg ikke mere til, så der måtte en ny på forfanget. Da jeg havde fisket ned til broen, besluttede jeg at køre ned til Tostrup strækket.

Jeg gik opstrøms, helt op til skoven, og startede. Jeg havde vel fisket en lille times tid, da troen på, at der overhovedet var havørreder i åen, begyndte at svigte. Netop da så jeg en skygge ud af øjenkrogen til venstre for mig. Jeg drejede forsigtigt hovedet, og en fin ørred stod lige ud for mig over sandbunden på det lave vand. Efter få sekunder gled fisken langsomt nedstrøms, og forsvandt ud af syne. Jeg vil gætte på at den var omkring 45cm, så den ville ikke så tosset at få på fluen. Nu steg koncentrationen til maksimum, og det næste stræk blev fisket grundigt igennem. Da jeg ikke mærkede noget, mistede jeg troen på Mickey Finn fluen, og satte i stedet en Hagebro flue på forfanget.

Et stykke længere nedstrøms så jeg endnu en fin ørred. Den trak stille ud fra brinken lige neden for mig, og forsvandt langsomt opstrøms. Den var lidt mindre end den første jeg så, men jeg fik igen bekræftet, at der var fisk i åen. Jeg fiskede grundigt svingene og hullerne igennem, men mærkede desværre ikke noget.

Selvom det ikke gav havørred denne smukke eftermiddag, var det faktisk ret overraskende at se, hvor meget aktivitet der var ved åen. Der var en del mindre ørreder der ringede, og flere steder kunne jeg se dem stå over sandbunden indtil jeg fik dem skræmt.

Tidspunkt: kl. 14:20-17:40
Vejret: Let skyet, 5-7ºC, 3-6 m/s NØ.

20.   28-08-2010 Villestrup å - Barsbøl
Se billeder fra turen!

Efter en hyggelig aften hos Mathilde og Lars, skulle Lars og jeg lige en tur til åen. Vi ville starte et stykke oppe på Barsbøl strækket, hvor vi begge tidligere har set eller fanget fisk. Da vi kom derop viste trykbølger i overfladen, at der var havørreder på strækket. Lars startede et lille stykke opstrøms for hvor bølgerne havde været, og jeg gik 100 meter længere op og startede. Vi havde ikke fisket så længe, da Lars fik en mindre bækørred på fluen. Det var iøvrigt det eneste tegn på liv, for åen virkede nu meget død. Da det begyndte at blive mørkt, skiftede jeg det synkende forfang ud med et nylonforfang, og monterede en Bivisible Palmer. Netop som jeg stod og baksede med fluen i halvmørket, kom en bølge hurtigt ned mod mig, og forsvandt et lille stykke nedstrøms. Fluen blev hurtigt monteret færdigt, og placeret ved modstatte bred. Jeg havde kun fisket få meter, da endnu en bølge kom ud fra modsatte bred. Fiskene ville ikke hugge, og først et stykke længere nedstrøms skete der noget. Da jeg trak fluen ind til et nyt kast, var der lidt modstand i linen. Det føltes som der var grøde eller siv på fluen, så jeg begyndte bare at trække linen hurtigt ind. Men så mærkedes et par rusk, og en mindre ørred sprang ud af vandet. Havørreden var ikke særligt stor, så den kom hurtigt i nettet. Vi fiskede videre en times tid i det klare måneskin som oplyste hele engen, men desværre mærkede vi ikke mere.

Tidspunkt: kl. 20:15-23:00
Vejret: Skyfrit, 10-13ºC, 4-6m/s V.

19.   08-08-2010 Villestrup å - Tostrup v/Broen
Se billede fra turen!

Jeg havde faktisk ikke de store forhåbninger til aftenens fiskeri, grundet åens lave vandstand den sidste tid. Alligevel måtte jeg lige derud et par timer.

Jeg kørte først ned til Vrå, hvor jeg mødte en lystfisker som var ved at pakke sammen. Han havde ikke haft held med sig og fortalte, at det var vanskeligt at fiske på strækket på grund af de mange høje siv. Han havde tænkt sig at fortsætte fiskeriet nede ved Tostrup bakkerne, så jeg kørte ned til broen. Jeg startede på strækket opstøms for broen, og fiskede med en vådflue nedstrøms. Jeg havde ikke fisket så længe, da en ørred trak ind under brinken, netop som jeg placerede fluen i sivene bag den. Jeg gættede på at den var omkring de 40cm, så det var nok en havørred. Jeg forsøgte at rykke fluen fri så forsigtigt som muligt, men det resulterede i et knækket forfang. Jeg fik sat en ny flue på (Den våde høne) og kastede adskillelige gange ved brinken hvor ørreden var trukket ind. Desværre lykkedes det ikke at få den ud.

Da strækket, ned til broen, var fisket igennem, valgte jeg at skifte til havørred-tørflue. Strækningen fik 15 minutters pause, og så fiskede jeg det ellers igennem igen, bare opstrøms. Stedet hvor ørreden havde vist sig, fik selvfølgelig ekstra opmærksomhed, men det lykkedes ikke at få en havørred til at gå til fluen. Derimod var der indimellem en lille ørred der huggede, selvom de nok ikke kunne gabe over krogen.

Jeg sluttede aftenen på strækket nedenfor broen. Der kunne jeg heller ikke overliste en havørred, men derimod var der en mindre ørred som godt kunne gabe over krogen, og den krogede nærmest sig selv.

Tidspunkt: kl. 19:30-21:40
Vejret: Overskyet, 16-18ºC, 1-3m/s NV.

18.   03-08-2010 Villestrup å - Barsbøl

Efter en god ferie sydpå, var det nu også dejligt igen at gå ved åen. Som jeg plejede, gik jeg ned til broen for lige at se vandet inden forfang og flue blev valgt. Vandstanden var fortsat meget lav, og grødevæksten stadig ret begrænset. På grund af den lave vandstand valgte jeg blot at montere et nylonforfang på flydelinen. Efter et par skanninger af flueæsken faldt valget på en Rusty Rat. Da fluestangen var rigget til, begav jeg mig opstrøms.

Et stykke oppe mødte jeg en anden lystfisker. Han havde haft kontakt til en havørred, og havde snakket med en anden lystfisker der havde haft fisk på land, så der var altså fisk på strækket. Jeg gik lidt længere opstrøms og startede. Jeg havde tænkt mig at koncentrere fiskeriet på svingene og de dybere huller så længe det stadig var lyst.

Da lyset så småt var begyndt at svinde, havde jeg ikke set eller mærket noget. Jeg gik og tænkte på om ikke det var bedre at skifte til en mørkere flue. Et par minutter senere gav det helt sig selv, for jeg plantede fluen i jakkeærmet med modhagen godt begravet. En Bivisible Palmer blev monteret og jeg fiskede videre. Det blev desværre ikke til fisk denne aften, hvor jeg hverken så eller mærkede noget. Der var iøvrigt heller ikke særlig meget overfladeaktivitet af de mindre ørreder, men det skyldes nok at det var ret køligt.

Aftenens mest spændende oplevelse fik jeg, da jeg hørte noget løbe rundt i skoven bag mig. Jeg gættede på, at det var et rådyr, og jeg stoppede op og stod helt stille. Det kunne jo være den kom ned til åen. Efter et par urokkelige minutter, kom en ugle flyvende lige mod mig. Jeg ved ikke om det var en kamikaze ugle, eller hvad den tænkte, men den fortsatte lige mod mig, og drejede først væk, da den var omkring en meter fra mig. Den cirklede rundt om mig, og kom imod mig igen. Denne gang havde den nok erkendt, at jeg var den største, så den drejede fra lidt tidligere og forsvandt. Rådyret kom ikke ned til åen, men fortsatte med at løbe rundt oppe i skoven.

Tidspunkt: kl. 21:30-23:30
Vejret: Skyfrit, 11-17ºC, Vindstille.

17.   20-07-2010 (21-07) Villestrup å - Barsbøl
Se billede fra turen!

Efter gårsdagens oplevelser ved åen, blev jeg simpelthen nød til at tage derud igen i aften. Jeg stod og riggede stangen til nede på broen, da en anden lystfisker kom derhen. Mens vi stod og snakkede om fiskeriet, kom to bølger op mod broen. Vi så den ene havørred gå under broen, og det var en fin fisk på omkring 50cm.

Vi blev hurtigt færdige med at snakke, og jeg gik op for at starte samme sted som jeg startede i går. På vejen derop mødte jeg Lars, som havde haft en undermåler oppe, og haft et kraftigt hug af en noget størrere havørred. Han havde også set en mindre havørred stå og tage insekter i overfladen, så der var godt gang i åen.

Jeg havde ikke fisket mange minutter, da et par ørreder skiftede plads noget længere nedstrøms, med voldsomme bølger til følge. Da jeg kom ned til stedet, fiskede jeg området langsomt og grundigt igennem. Der skete bare ingenting. Jeg var heller ikke kommet langt forbi, da de begyndte at røre på sig igen, så det var ret frustrerende. Et stykke længere nede huggede en lille bækørred på fluen. Den blev siddende på fluen, så den måtte en tur op på land. Jeg fiskede et par stræk godt igennem. Ud over at skræmme en havørred, så eller mærkede jeg ikke noget denne aften. Det var dog noget frustrerende at gå langs åen, når der tydeligvis er en del havørreder oppe, og bare ikke kan få dem til at hugge.

Tidspunkt: kl. 22:30-01:15
Vejret: Let skyet, 17-20ºC, Vindstille.

16.   19-07-2010 (20-07) Villestrup å - Barsbøl

Igen i aften gik turen til den øvre del af Barsbøl strækket. Selvom gårsdagens tur gav fisk, var det ikke fordi forventninger var ret høje. Jeg havde jo ikke set eller mærket til andre havørreder end den ene, så jeg tvivlede på, at der reelt var et godt havørred træk.

Jeg havde planlagt at gå et stykke opstrøms på strækket, og så fiske ned til broen. Der gik en anden lystfisker et lille stykke fra broen. Vi fik en god snak om fiskeriet og åen, og han kunne berette, at der da var taget fisk i år. Han havde iøvrigt mistet en mindre én tidligere på aftenen. Efter snakken gik jeg et stykke længere op, og startede i et sving lige ovenfor et længere lige stræk. Da fluen landede på vandet i andet kast, kom en bølge ud fra modsatte bred. Det var desværre lidt opstrøms for fluen, og bølgen forsatte hastigt op forbi mig. Så tydelige tegn på havørred, sætter virkelig forventningerne op, så den moderate tro på fisk blev forvandlet til reel forventning om fangst. Da jeg var kommet et stykke længere ned på strækket, kom en stor bølge langsomt rundt i svinget længere nede. Den fortsatte roligt op af det lige stræk, og stoppede ca. 5 meter nedstrøms for hvor jeg stod. Jeg har aldrig set noget lignende før. Bølgen blev ved med at være på samme sted et godt stykke tid, og den eneste variation var lidt bevægelse fra side til side. Selvom den var ret tæt på, kunne jeg godt kaste til den. Fluen blev placeret adskillelige gange lidt ovenfor og lidt til siden for bølgen, men der skete intet. Min tålmodighed blev til sidst opbrugt, og jeg fiskede langsomt videre. Da jeg var kommet forbi bølgen forsvandt den.

Denne oplevelse styrkede selvfølgelig troen på fisk. Men tro er altså ikke nok. Jeg fiskede ned til broen, og det eneste der skete var de mindre bækørreder der indimellem nappede til fluen.

Tidspunkt: kl. 22:30-01:00
Vejret: Halvskyet, 16-18ºC, Vindstille.

15.   18-07-2010 (19-07) Villestrup å - Barsbøl
Se billeder fra turen!

Det er meget sjældent, at jeg har fisket på det øverste stræk ved Barsbøl, så det skulle prøves i aften. Nede ved broen var der et par andre lystfiskere i gang. De var lige ankommet og forsøgte at overliste ørreder de spottede. Vi fik en hyggelig snak, inden jeg begav mig opstrøms. Jeg gik stille og roligt, og kiggede efter ørreder, og dannede mig et billede af åen. På dette stykke er der en del lange flade stræk med lavt vand. Indimellem er der også sving og dybe huller, som helt sikkert vil kunne holde på en god fisk. Jeg så og skræmte adskillelige fisk, og de fleste var meget små.

Da jeg kom op til enden af strækket, riggede jeg den lette fluestang til med en tørflue. De mindrer ørreder var begyndt at ringe sporadisk, så de skulle give lidt underholdning. Den følgende time gav det 3 små ørreder og nogen stykker missede. Ved 23-tiden var lyset begyndt at svinde, så den lidt kraftigere stang blev rigget til med en Bivisible palmer og jeg fiskede nedover for at se om havørrederne var i åen. Udover et par enkelt nyk fra mindrer ørreder virkede det meget dødt. Da jeg nærmede mig broen og fiskede på et lige fladt stræk kom hugget. Jeg gik netop og tænkte at det vist var formålsløst det jeg lavede, da tankerne afbrudt. Det var tydeligvis ikke en monster ørred, men der var liv i den. Hurtigt fik jeg den ind og nettet, og en fin lille havørred lå i græsset. Den var heldig at mangle nogen centimeter for at komme med hjem til gryden, så den blev hurtigt genudsat.

Jeg fiskede videre 20 minutter uden at mærke mere, men var også udmærket tilfreds på denne utroligt skønne sommeraften.

Tidspunkt: kl. 21:00-01:00
Vejret: Skyfrit, 13-17ºC, Vindstille.

14.   17-07-2010 Vejle å
Se billeder fra turen!

Jeg havde været vågen flere gange i løbet af natten, og hørte tydeligt den kraftige regn udenfor. Enkelte torden brag havde der også været, så jeg frygtede at min far og jeg måtte aflyse morgenens tur til Vejle å. Da vi stod op ved 4 tiden var regnen heldigvis stoppet, så vi fik lidt morgenkaffe, købte gætekort på nettet og så var det ellers afsted.

Da vi kom ned på cykelstien ved Kvark mølle parkeringspladsen, kunne vi se der gik en lystfisker lidt længere oppe, så vi gik ned til åen lige nedenfor parkeringspladsen og startede der. Min far udpegede de gode pladser, og så koncentrerede vi vores fiskeri der. Ved 8 tiden var vi stykket igennem, og havde ikke mærket noget.

Vi kørte så ned til "Kromandens", hvor der lige var et stræk vi skulle igennem. Det tog en time tid, men her var der heller ikke noget. Vi besluttede så at afslutte turen på strækket nedenfor klubhuset, så der kørte vi ned. Mens vi sad og spiste den medbragte formiddagsmad, kom et par andre lystfiskere forbi. Vi fik en lille snak, inden de tog hen til klubhuset, hvor der var formiddagskaffe.

Vi fiskede godt en times tid på dette stræk, men der var absolut intet. Det var nu også begyndt at blive ret varmt, så troen på fisk var forsvundet.

Tidspunkt: kl. 5:30-10:45
Vejret: Skyfrit, 16-20ºC, 0-3m/s SV.

13.   15-07-2010 Villestrup å - Barsbøl
Se billeder fra turen!

Selvom jeg endnu ikke har hørt meldinger om havørredfangster i Villestrup å i år, ville jeg alligevel prøve om de var i åen.

Jeg startede med at gå det sædvanlige stykke igennem opstrøms med havørredtørfluen. Vandstanden var ikke så høj, og grøden er fortsat begrænset. Åen virkede helt død. Der var ikke mange insekter på vandet og end ikke de små ørreder viste sig i overfladen. Jeg gik faktisk og blev helt bekymret, for sidste år på dette tidspunkt var der betydeligt mere grøde og mere liv i åen.

Da klokken nærmere sig 22 startede forvandlingen. Jeg gik nu og fiskede nedstrøms med Den våde høne på forfanget, og der begyndte at komme døgnfluer på vandet. De små ørreder begyndte at ringe, men det var meget spredt, og der var langt imellem. Den efterfølgende times tid steg aktiviteten bare, og lidt i 23 var der fisk overalt der ringede. Det var mest små ørreder, men indimellem var der fisk der havde været spændende at kaste til, hvis jeg havde haft den lette fluestang med.

Havørreder mærkede jeg ikke noget til, og som ofte før fortrød jeg at flueæsken med døgnflueimitationerne lå derhjemme.

Tidspunkt: kl. 19:30-23:10
Vejret: Skyfrit, 17-21ºC, 3-5m/s SV.

12.   16-06-2010 Mariager fjord - Kongsdal
Se billeder fra turen!

Da jeg ankom ved Kongsdal, viste vandstanden sig at være meget lav. Det plejer at få mine fangstforventninger til at falde, og samtidigt viste den opblomstrene søsalat sig flere steder i overfladen. Det er absolut heller ikke noget man sætter pris på.

Selvom forholdene ikke umiddelbart syntes at være særligt optimale, nød jeg alligevel at lægge fluelinen ud, med Båring fluen som endeflue, og Stines palmer som ophænger. Til min store overraskelse, gik der ikke længe før et tungt hug stoppede fluerne. Ørreden sprang øjeblikkeligt ud af vandet 3-4 gange, og trak så rundt et stykke ude. Jeg slækkede presset på den, og mærkeligt nok, begyndte den at svømme roligt mod land, et stykke ude på min højre side. Jeg kunne så følge den stille og roligt, indtil vi var helt inde ved "salaten" som lå i vandkanten. Her plaskede den lidt rundt, indtil jeg kunne få fat i den og lægge den op i græsset. Efter hurtig fotografering og opmåling fik den friheden igen.

Da jeg gik igang igen, skulle der kun et par kast til, inden der atter var hug. Det var ikke særligt kraftigt, og de efterfølgende virvler i overfladen, fik mig til at konkludere, at det nok var en hornfisk. Der skulle gå en lille time, inden der igen skete noget. En ørred sprang noget længere ude end jeg kan kaste, og det fik mig straks til at vade lidt længere ud, og kaste i retningen af fisken. Efter nogen kast, hvor jeg netop stod og tænkte, at nu måtte der da snart ske noget, huggede fisken. Denne ørred sprang ikke som den forrige, men gik rundt dybt og roligt. Ørreden fulgte pænt med ind, og jeg kunne hurtigt lande en pæn ørred på 45cm. Sådan en fin lille fed fisk skulle med hjem til gryden, så den blev straks aflivet, og jeg fiskede videre. Det blev ikke til yderligere fangst denne aften, men det var nu også skønt at få pyntet lidt på fangststatistikken.

Tidspunkt: kl. 20:30-22:15
Vejret: Skyfrit, 9-13ºC, 4-5m/s V.

11.   06-06-2010 Villestrup å - Barsbøl

Nu kunne jeg ikke vente længere! Jeg måtte bare ud til åen og se om der var trukket havørreder op. Jeg var ikke klar over om det egentligt er for tidligt, men det burde det ikke være. Jeg kunne iøvrigt heller ikke vente længere med at prøve den nye klasse 6 fluestang, som netop skulle bruges til at overliste havørrederne i Villestrup å - både med tørflue og vådflue.

Da jeg kom ned til åen, blev det desværre klart, at forholdene absolut ikke var optimale. Vandstanden var meget lav og forventningerne til havørred faldt øjeblikkeligt. Egentligt havde det været mere formålstjenstligt at jagte de mindrer ørreder med en lille tørflue på forfanget, men dem havde jeg ikke med. Jeg startede derimod ud med en stor havørred tørflue, og begyndte at fiske opstrøms. Jeg havde ikke fisket ret længe, da Lars dukkede op. Vi fik en hyggelig snak om fiskeriet, inden jeg fortsatte opstrøms og han fiskede nedstrøms. I andet kast, havde han allerede en af åens mindre bækørreder på fluen.

Det eneste jeg mærkede på strækket, var et par mindre ørreder som gik efter den store tørflue, men de kunne tilsyneladende ikke gabe over krogen. Jeg skiftede til vådflue og fiskede det samme stræk igennem nedstrøms. Der var heller ikke held med vådfluen, og jeg sluttede aftenen med at gå ned til Lars for lige at høre om han havde haft mere held med sig. Det havde han ikke, så vi besluttede at stoppe for denne aften.

Tidspunkt: kl. 19:00-21:30
Vejret: Let skyet, 14-15ºC, Vindstille.

10.   16-05-2010 Mariager fjord - Hjerritsdal

Denne morgen gik turen igen til Mariager fjord. Jeg startede inde i vigen ved Hjerritsdal. Inden jeg vadede ud, kastede jeg nogen gange fra stranden. Efter et par kast var der nyk i fluerne, og hornfiskene virvlede rundt i overfladen. Da det inderste vand var gennemfisket vadede jeg ud. Vanddybden i vigen er ret konstant et stykke ud, så jeg fiskede både udad og ind mod stranden. Da jeg havde fisket et stykke tid i vigen, og kun mærket til hornfiskene (uden dog at få kroget nogen), gik jeg hen til odden og gennemfiskede strækningen på vestsiden. Det gav desværre heller ikke noget, så jeg måtte køre hjem efter endnu en morgen uden fangst.

Tidspunkt: kl. 5:30-8:00
Vejret: Overskyet, ca. 9ºC, 3-4 m/s Ø.

9.   13-05-2010 Mariager fjord - Skellerup
Se billede fra turen!

Vækkeuret ringede klokken 4. Men selvom den stod på fisketur, overbeviste jeg hurtigt mig selv om, at jeg lige måtte have en halv time mere. Efter en halv times snuen, kom jeg ud af sengen med tiltro til, at der ventede en stor havørred på mig i fjorden, og jeg bare måtte af sted.

Det var en fantastisk morgen. Det var godt nok koldt, men der var ikke megen vind, og duggen hang tæt på træer og græs. På vej hen til odden ved Skellerup, stødte jeg ind i et på rådyr på engen. Netop som jeg så dem, blev de opmærksomme på mig. Jeg stoppede og stod helt stille. De stoppede også med at græsse, og kiggede hen mod mig. Det var tydeligt at de ikke havde set mig, men kun fornemmede at der var noget. Med hævet hovede og strittende ører, begyndte den ene at gå langsomt hen imod mig. Den var ikke rigtigt klar over hvad den fornemmede, så den gøede et par gange for at se om jeg reagerede. Jeg stod fortsat helt stille, og den løb usikkert i en bue rundt om mig mens den gøede og kom endnu tættere på. Efter at have nydt synet af dem et stykke tid, kunne jeg ikke vente længere med at komme i gang med at fiske, så jeg gik videre. Så gik det op for rådyrene hvad for et uhyre de stod og kiggede på, og de kom væk i en fart.

Jeg startede fiskeriet helt ude på odden. Planen var at vigen øst for odden skulle fiskes igennem. Ude ved odden er der ret dybt helt ind under land, så jeg fiskede uden at vade ud. Efter kun 15 minutter viste en fisk sig i overfladen inden for rækkevidde. Flere gange blev fluen placeret tæt ved stedet hvor den havde vist sig, men uden resultat. Hele vigen blev fisket igennem, men der var ikke flere fisk der viste sig, og jeg mærkede intet. Så jeg måtte "nøjes" med at gå og nyde at træerne nu har fået de flotte forårsfarver, de mange fugle over fjorden og ikke mindst fuglesangen fra skoven.

Tidspunkt: kl. 5:45-8:30
Vejret: Overskyet, 4-6ºC, 3m/s NV.

8.   09-05-2010 Mariager fjord - Krogen
Se billeder fra turen!

Da jeg kom ned til Peters hytte ved fjorden, var grillen tændt op, og Peter gik og lavede lidt Gør-det-selv arbejde på hytten. Vi fik hurtigt kogt paste og stegt pølserne på grillen, og så var det bare at sætte os tilrette foran hytten, og nyde den fantastiske udsigt over fjorden.

Efter aftenmaden stod den så på et par timers fiskeri. Peter startede til venstre for hytten, og jeg gik hen i vigen til højre. Bunden var meget mudret i vigen, så jeg gik inde på land og gennemfiskede vigen derfra. Da jeg nærmede mig hytten var bunden mere fast, og jeg vadede et stykke ud. Efter en halv times tid var jeg kommet rundt om pynten til venstre for hytten. Jeg stod inden på land og lagde et relativt kort kast ud. Jeg var kun lige begyndt at trække fluen ind, da hugget kom. Stangen blev løftet, og de efterfølgende rusk viste, at fisken var kroget. Bremsen på hjulet var stillet lidt for hårdt, for ørreden sprang ud af vandet flere gange, indtil jeg fik sænket stangen og løsnet bremsen. Jeg råbte til Peter, som med det samme gik indad for at komme hen og se på fighten. Men netop som han var begyndt at vade ind, fik han hug, og kunne kort tid efter lande en fin hornfisk. Selvom ørreden ikke var voldsomt stor, kunne den godt gøre modstand. Den var inde ved bredden et par gange, hvor den så bare stak af igen, men tredje gang blev den landet. Desværre var den lige under målet og måtte ud igen, for det var en fin fed fjordørred.

Vi fiskede videre, og efter endnu en halv times tid, havde jeg hug igen. Denne gang var det tydeligvis en hornfisk, som ikke blev kroget, for umiddelbart efter hugget, forsvandt en fisk udaf efterladende sig zig-zag bølger i overfladen. Vi forsatte endnu en lille time, uden at der viste sig mere. Det var iøvrigt godt at se, at der nu var der mange kutlinger inde på det helt lave vand.

Tidspunkt: kl. 19:15-21:00
Vejret: Skyfrit, 7-11ºC, 4-6m/s NV.

7.   02-05-2010 Villestrup å - Tostrup
Se billeder fra turen!

Hele familien tog i dag en tur til åen. Jacob havde snakket en del om at han gerne ville ud at fiske, og jeg var hurtigt overtalt. Rygsækken blev pakket med kiks, kaffe og sodavand, og så var det ellers afsted.

Børnene havde hver deres fiskestang med, og vi havde gravet lidt orm. Selvom fiskeoplevelsen for mit vedkommende, nok primært ville blive til assistance til børnene, havde jeg alligevel taget fluestangen med.

Vandstanden viste sig at være meget lav. Jeg tror ikke jeg tidligere har set den så lavvandet. Det viste sig også at bundvegetationen ikke rigtigt er kommet i gang endnu, så åen så meget gold og livløs ud. Børnene prøvede med orm, som de lod drive ned i de dybere huller, eller i de dybe render i svingene. Jeg prøvede også at lade en nymfe gennemfiske et par huller, men vi mærkede desværre intet.

Den største oplevelse var 4 rådyr, som Emilia og jeg skræmte væk fra åen, hvor de nok havde drukket. Den ene løb over til Vibeke og Jacob, hvor den forcerede åen blot 10 meter fra dem.

Tidspunkt: kl. 14:30-16:30
Vejret: Halvskyet, 9-10ºC, 3-4m/s SØ.

6.   10-04-2010 Mariager fjord - Hegedal

Jeg startede på strækningen, hvor Erik og jeg fiskede i december måned. Vandet var ret klart her, og selvom der var små bølger på overfladen, kunne jeg tydeligt se bunden. Bunden var dækket med brune alger, som rev sig løs når jeg bevægede mig. Det generede en smule, da algerne flød op til overfladen i små totte, og hang fast i løslinen som lå i vandet. Jeg fiskede et kort stræk igennem på godt en times tid, uden at se eller mærke noget. Jeg besluttede, at jeg ville gå mig en tur længere mod øst, og se om jeg kunne spotte fisk i overfladen.

Efter en kilometer kom jeg til en større vig, hvor der gik en anden lystfisker i østenden. Jeg startede i midten af vigen og bevægede mig mod vest. Vandet var her lidt mere grumset, men ikke så meget, at det skulle betyde noget for fiskeriet. Selvom alt bare "lugtede" af fisk, hverken så eller mærkede jeg noget på dette stræk. Jeg fiskede en god times tid her, inden jeg fik den medbragte "pulver-aftensmad".

Derefter gik jeg tilbage hvor var startet. Her fiskede jeg ydeligere en times tid, men der var absolut intet.

Tidspunkt: kl. 16:00-19:45
Vejret: Skyfrit, 7-10ºC, 4-8m/s NØ.

5.   05-04-2010 Mariager fjord - "Hullet"
Se billeder fra turen!

Da jeg kom op til parkeringspladsen ved "Hullet", kunne jeg se at der gik 4-5 lystfiskere nede ved Kongsdal. Det var egentligt der jeg ville være kørt ned, men da der gik så mange, valgte jeg i stedet at starte ved "Hullet". Mærkeligt nok, gik der slet ingen der. Mens jeg riggede til, kom der dog en anden lystfisker, som også ville prøve ved "Hullet". Efter en kort snak med ham, gik jeg ned og startede i midten af vigen.

Da jeg havde fisket halvdelen af vigen igennem uden at mærke noget, gik jeg hen til vigen ved Kongsdal, hvor der nu kun gik et par andre lystfiskere. Jeg startede i vigens øst-ende, og gik hen mod "Hullet". Da jeg havde fisket lidt uden at mærke noget, trængte jeg efterhånden til frokost. Et par andre lystfiskere var nu kommet hen forbi mig, og den ene kunne berette, at han havde haft en undermåler på land, og hans kammerater havde haft et par nedgængere oppe. Det lød jo godt, at der var fisk på strækket. Da jeg startede igen, havde jeg kun kastet et par kast, da en fisk huggede, og viste en virvel i overfladen. Jeg kastede nogen gange i den samme retning, men jeg kunne ikke få den til at hugge igen. De 2 lystfiskere der gik foran mig, havde også kontakt. Den ene smed en ørred, og den anden fik en pæn fisk på land (var vist en nedgænger).

Først klokken halv tre havde jeg reelt kontakt til en fisk. Hver gang jeg trækker fluelinen ind, og inden jeg kaster det næste kast, fører jeg fluestangen vandret skråt bagud, så fluerne på forfanget kommer helt op på siden af mig. Grunden til dette er, at det så er muligt, at se om der er kludder på forfanget og eller skidt på fluerne. Det er også muligt at se om der skulle være en efterfølgende ørred, som lige skal have chancen for at hugge inden fluerne løftes af vandet. Det var netop som jeg begyndte at føre stangen bagud at ørreden huggede. Men nu giver det jo ofte problemer, når en fisk hugger hvor det stort set kun er forfanget der er ude, og det gav netop problemer. Fisken sprang ud af vandet nogen gange, og inden jeg overhovedet nåede at få ro på og løsnet linen tilstrækkeligt, var den hoppet af igen. Det var ikke nogen stor fisk, men det lignede en målsørred.

Jeg fiskede videre en halv times tid, uden at mærke eller se mere.

Tidspunkt: kl. 11:30-15:00
Vejret: Overskyet (med solstrejf), 4-7ºC, 5-7m/s V.

4.   30-03-2010 Mariager fjord - Langsodde

Regn og blæst er nok ikke ikke lige det vejr der giver mest lyst til at tage ud at fiske. Men i dag var altså en undtagelse.

Jeg startede næsten inde ved bunden af oddens vestside. Den kraftige vind kom her skråt ind fra min venstre side, så det var ikke besværligt at kaste. Jeg havde kun kastet en 4-5 gange, da der var hug. Fisken blev ikke siddende, men efter den havde sluppet fluen, viste den sig i overfladen. Det var en mindre ørred, så jeg kastede ikke til den igen. At jeg havde hug så hurtigt, gav selvfølgelig håb om flere. Efter godt en halv time uden at mærke noget, gik jeg helt ud til spidsen af odden, og begyndte at fiske indad på oddens vestside. Efter yderligere en halv times tid, uden at mærke noget, var det som om vinden tog en smule af, og bølgerne lagde sig en smule. Jeg skiftede fra intermediate linen - som gav mig lidt problemer med at undgå bundhug - til flydelinen. Da jeg fortsat ikke mærkede noget, gik jeg helt ind i bunden af vigen, og fiskede flere steder igennem. Det virkede helt dødt, og jeg mærkede intet.

Tidspunkt: kl. 17:30-20:00
Vejret: Overskyet (let regn), 7-8ºC, 8-9m/s SØ.

3.   28-03-2010 Limfjorden - Hostrup strand
Se billeder fra turen!

Børnene og jeg var i dag på besøg hos mine forældre i deres sommerhus. Min far og jeg skulle selvfølgelig lige prøve, om der var havørred inde under land.

Blæsten stod lige ind mod land, så det var kun muligt for mig, at kaste skråt ud fra kysten, og kastene var ikke særligt lange. Vinden gav også en del bølger, og vandet var meget farvet. Sigten i vandet var vel omkring 20-30cm, så der skulle lidt held til at få fluerne indenfor en havørreds synsvidde. På grund af bølgerne og det farvede vand, fiskede jeg med intermediate linen og 2 ret synlige fluer på forfanget: Flammen og Mickey Finn.

I går havde min far også fisket på strækket, og set en pæn fisk i overfladen. I dag var der desværre intet - vi hverken så eller mærkede noget.

Tidspunkt: kl. 12:00-13:30
Vejret: Overskyet (lidt regn), 6-8ºC, 7-9m/s SV.

2.   20-03-2010 Mariager fjord - Skarodde
Se billeder fra turen!

Et par måneders længsel og forventning blev i dag forløst af forlydender om isfri områder i Mariager fjord. Endelig var der mulighed for igen at komme ud med fluestangen.

Det viste sig, at der stadig var is i området øst for Kongsdal havn, og fiskeri ville ikke være muligt. Vest for havnen, var der derimod isfrit, så langt jeg kunne se. Jeg kørte hen til Skarodde, og riggede stangen til. Det er en plads jeg ikke har fisket tidligere, men ofte overvejet, om ikke den var en værd at prøve.

Jeg startede på oddens vestside og bevægede mig langsomt mod øst. Der var en del strøm mod øst. Jeg havde kun fisket godt 20 minutter, da fluerne blev stoppet 5-6 meter fra mig. Jeg strammede op, og tunge rusk fortalte at der var fisk. Jeg lagde pres på fisken og den gik straks udad. Selvom jeg slækkede lidt på presset, vist den sig i et spring, som en slank fisk med god længde.

Ørreden viste sig at være rigtig stærk. Når den stod stille eller gik ud, kunne jeg ikke gøre andet end lade den bestemme. Den tog et par lange udløb, inden jeg så småt kunne få den ind over oddens lave vand. Nu kunne jeg også se, hvorfor den egentligt havde så meget magt som den havde - den var kroget på siden af kroppen lige bag gællerne.

Den blev hurtigt afkroget, fotograferet og sat ud igen. Jeg fiskede videre, men hverken så eller mærkede mere.

Tidspunkt: kl. 17:00-19:00
Vejret: Overskyet, 6-7ºC, 0-3m/s SV.

1.   10-01-2010 Mariager fjord - Salten
Se billeder fra turen!

Ikke lystfiskere, og formentligt også en hel del lystfiskere, vil synes jeg er fuldstændig tosset, når jeg sådan tager ud med fluestangen, trods en lufttemperatur på -3 grader og frisk vind til kuling fra nordøst. Men jeg måtte altså bare lige en tur til fjorden for at dæmpe fiskedriften.

Jeg havde regnet med at fjorden var frosset helt til, og at der kun var åbent vand ved Salten. Faktisk var der et stort område ud for Dania, der var isfrit. Og så vidt jeg kunne se, strakte det sig helt over til modsatte bred. Helt inde ved bredden var der dog is, så det var ikke umiddelbart muligt at gå og fiske.

Jeg kørte derfor om til Salten, fik rigget stangen til og startede. Jeg fiskede i den østlige del af det isfri område, og bevægede mig langsomt mod vest. Da vinden kom fra den østlige side, og jeg kaster med højre hånd, var det nødvendigt at vende mig om og kaste bagud, for ikke at blive ramt af fluerne. Selvom det varme kølevand her burde virke tiltrækkende på ørrederne, var det altså ikke i dag de var her. Jeg hverken så eller mærkede til fisk. I stedet kunne jeg gå og nyde de mange fugle i området, som lettede og landede hen over hovedet på mig, og dykkede efter føde i det isfri område.

Tidspunkt: kl. 14:30-16:00
Vejret: Halvskyet, -3ºC, 8-10m/s NØ.

Copyright© 2010
Denne side ses bedst med
Microsoft internet explorer
opløsning 800x600 eller højere.