Fiskedagbog 2012
15.   19-10-2012 Mariager fjord - Nordlige lergrav
Se billede fra turen!

I aften var første gang jeg fiskede ved den nordlige lergrav. Grænsen for fredningsbæltet for Hjulrenden var tastet ind på GPS'en, så jeg kunne holde mig udenfor. Fiskede øst for fredningsbæltet og til trods for det kedelige vejr, bevarede jeg troen på fisk i et par timer. Men at tro på fisk er jo desværre ikke altid garanti for fangst. I hvert fald ikke i dag for jeg hverken så eller mærkede noget.

Tidspunkt: kl. 16:00-18:00
Vejret: Overskyet (regn), 11-12ºC, 5-6m/s NØ.

14.   16-10-2012 Mariager fjord - Kongsdal

Smuttede lige en tur til fjorden efter arbejde. Selvom jeg var sikker på at vinden ville komme ind fra den "rigtige" side, snød den mig alligevel, som det før er sket ved Kongsdal - den kom skråt ind fra højre. Derfor gik hen i vigens østlige del og kastede parallelt med kysten. Jeg havde ikke fisket særligt længe, inden jeg fik den demotiverende fornemmelse, at der bare ikke var fisk i området. Det er en forfærdelig følelse, som straks starter en kædereaktion af ubehageligheder. Først mister man koncentrationen, så begynder kulden langsomt at snige sig op fra fødderne, så bliver man sulten og til sidst kommer en uimodståelig tissetrang. Havde der dog bare vist sig en enkelt fisk i overfladen, så var alle ubehagelighederne øjeblikkeligt forsvundet! Men sådan skulle det ikke være. Der var ingen fisk, og jeg fik aldrig troen på fangst. Selvom jeg havde regnet med at skulle fiske til det blev mørkt, stoppede jeg inden.

Tidspunkt: kl. 16:20-18:00
Vejret: Overskyet (regn), 8-10ºC, 6-8 m/s S.

13.   10-10-2012 Villestrup å - Vrå
Se billeder fra turen!

Egentligt burde turen i dag være gået til fjorden, da der er forlydender om gode fisk dernede. Alligevel traf jeg beslutningen om at tage til åen - måske for sidste gang i år - for trangen til at lufte tørfluestangen var større en trangen til at stå i vand til skridtet, og hive store havørreder på land... måske. Der var nu også en anden grund til at valget faldt på Villestrup å. Jeg havde endnu ikke været ude ved Vrå og se strækket efter at opstemningen er blevet fjernet.

Da jeg kom ned til åen riggede jeg klasse 2 stangen til med en Brown sedge. Mens jeg stod og bandt fluen på, viste en mindre fisk sig i overfladen lidt opstrøms. Jeg fik afsluttet knuden og var klar til lidt snigerfiskeri. Den ringende fisk viste sig ikke igen, men en anden lidt længere opstrøms tiltrak sig opmærksomhed. Så jeg sneg mig op på tæt hold. Fluen blev præsenteret 3-4 gange for fisken men den reagere ikke. Jeg bevægede mig langsomt opstrøms, holdt pauser, spejdede efter ringe på vandet og gik forsigtigt videre. Mon fiskene havde alarmeret hinanden og min tilstedeværelse var blevet røbet? Af en eller anden grund viste fiskene sig imidlertid ikke. Efter en times listen gik jeg ned på de nedre stræk. Her var jeg ikke blevet røbet, for enkelte fisk viste sig indimellem. Jeg udså mig et offer, sneg mig helt tæt på, og da fisken havde vist sig det samme sted et par gange kastede jeg. Der var nok flere grunde til at det gik som det gik: Ude af træning, lille fisk, kort line, for mit modhug var af en sådan karakter, at fisken prompte røg ud af vandet og direkte ind på brinken ved siden af mig. Bortset fra at det gav en god krogning, og landingen var effektiv, var det ikke særligt elegant. Fisken var meget lille, så jeg fik hurtigt fjernet fluen og genudsat den.

Jeg var nok lidt påvirket af den første overrumplende landing, for den næste fisk jeg kastede til fik jeg ikke kroget godt nok, så den hoppede af efter et par sekunder. Jeg fik kun kastet til yderligere én fisk, som desværre ikke lod sig snyde af fluen. Det var en skøn efterårsaften, og det var godt at se, at det nu er lettere at gå på dette stræk, selvom det stadig er blødt nogen steder.

Tidspunkt: kl. 16:00-18:10
Vejret: Skyfrit, 8-10ºC, 5-6m/s NV.

12.   01-08-2012 Villestrup å - Tostrup

1. august og jeg havde endnu ikke været ved Villestrup å. Det skulle der simpelthen rettes op på, så fluestangen blev pakket og jeg kørte til Tostrup. Det viste sig at vandstanden var ret høj, men til trods for det, var vandet meget klart. Grøden stod også i overfladen flere steder, og det vill gøre fiskeriet med nedstørms vådflue en smule vanskeligt. Men det var nu også havørred tørfluen jeg havde i tankerne, så den blev monteret på forfanget, og smurt godt ind i Ginks vidundermiddel.

Jeg gik forsigtigt opstrøms og fiskede tørfluen over de kendte huller, men også steder jeg blot synes så gode ud, og ikke mindst mellem grødebuskene. Jeg holdt selvfølgeligt også godt øje med om der skulle være en større fisk (måske havørred) der ringende mellem de mange mindre fisk der viste sig i overfladen. Faktisk var de mindre fisk meget aktive - mere end jeg længe har set - og de gik også efter den store havørredturflue indimellem. Men det var nu nok for stor en mundfuld for dem, for ingen af dem blev kroget. Jeg hverken så eller mærkede til havørrederne, men havde alligevel en skøn aften i det gode vejr.

Tidspunkt: kl. 19:30-21:50
Vejret: Halvskyet, 18-19ºC, 3-4m/s SØ.

11.   26-07-2012 Lindenborg å - Støvring

Jeg havde svært ved at vente med at prøve den nyerhvervede klasse 2 fluestang. Vejrudsigten sagde at den kraftige vind ville lægge sig til aften, så måske jeg fik en chance. Da jeg kørte til Støvring for at købe fiskekort, var vinden stadig for kraftig til at kaste med den lette flueline og det helt tynde forfang. Heldigvis viste det sig at der var rimeligt læ nede ved åen. Jeg startede nederst på strækket, og mens jeg riggede stangen til med 6x forfang og 0,12 spids viste de første små ørreder sig i overfladen. Jeg kunne ikke se hvad ørrederne tog i overfladen, så jeg antog at det var små myg, da der sværmede en del af dem. En Reed smut str. 20 blev monteret og efter et par kast til den første fisk var der ikke nogen reaktion. Efter adskillelige kast til et par fisk mere, blev fluen skiftet ud til en grå no-hackle dun. Der var straks reaktion da den blev præsenteret for en ringende fisk, men jeg havde problemer med at få kroget fiskene. Der gik mere end en times tid med afskillelige hug, inden det lykkedes at få en ørred til at blive på krogen. Det var en meget lille ørred som straks blev genudsat. Nu gik det bedre med at kroge fiskene, så i løbet af de næste 40 minutter havde jeg yderligere 4 små ørreder oppe at vende.

Fiskeriet med denne lette fluestang (på 7,5 fod) var noget anderledes end det jeg plejer med klasse 5 stangen. I stedet for blot at stille sig et godt stykke nedstrøms for fisken og så kaste til den, kravlede jeg mig så tæt på den ringende fisk som muligt, og kastede forsigtigt et kort kast opstrøms for fisken. Den korte stang, det tynde forfang og den lave profil gjorde det muligt at komme tæt på fiskene uden at skræmme dem. Det er utroligt spændende at forsøge at komme tæt på "byttet" og hugget virker mere intenst når det sker lige for næsen af en.

Et par isfugle kom flyvende og ville til at sætte sig i træerne overfor mig, men pilede væk da de så mig. En fasanhøne med kylinger var lige ved at blive mast under et par str. 44 vadestøvler, men smuttede væk blot en meter fra mig. En plasken inde ved bredden viste sig at være 5 små ællinger uden deres mor, og da de så mig, fik de meget travlt og forsvandt i et sving længere opstrøms.

Tidspunkt: kl. 20:00-22:10
Vejret: Skyfrit, 15-19ºC, 2-4m/s V.

10.   20-07-2012 Gudenåen
Se billeder fra turen!

Erik, Martin, Flemming, Jacob og jeg havde planlagt en tur til Gudenåen. Det var lang tid siden at tohåndsstængerne var blevet luftet, og det er der jo god mulighed for ved Gudenåen. Vi kørte direkte ud til åen opstrøms for Bjerringbro for at se hvor det var muligt at gå med tohåndsstængerne og samtidig muligt for drengene at gå og fiske. Vi kørte ned til den øverste del af Zone 2 og det viste sig at der var meget vand i åen. Drengene, i deres gummistøvler, ville ikke kunne komme ud forbi sivene for at fiske. Vi kunne se at det var muligt at gå og fiske på den modsatte side, så det blev besluttet og vi kørte ind til Statoil i Bjerringbro og købte fiskekort.

Da vi kom ned til åen, viste forholdene sig at være ret gode for orme-/rejefiskerne men lidt mere besværlige for fluefiskeren. Der var en grødebræmme tæt ved brinken og der skulle kastes ud over den med fluen for at kunne fiske. Derimod kunne der fint fiskes med orm eller reje i den dybe rende mellem brinken og grødebræmmen. Der gik da heller ikke længe efter at drengene var gået i gang, inden der blev fanget fisk. Martin fik en fin lille skalle på krogen, og Jacob en meget lille ørred.

I løbet af eftermiddagen blev der fanget skaller, aborre og en enkelt lille ørred mere - alle på orm og rejer. Selvom både Erik, Flemming og jeg kæmpede en kamp mod vinden og grøden med fluestangen, mærkede vi absolut intet på fluen. Sidst på eftermiddagen så vi 4-5 store fisk (gætter på 40-50cm) svømme stille rundt i den dybe rende mellem brinken og grøden. Martin og Jacob forsøgte ihærdigt at lokke dem til hug med både orm og reje, men det lykkedes ikke. Vi var ikke helt klar over hvilke fisk der var tale om, men måske det var rimter?

Sidst på dagen fik vi gang i grillen og grilpølserne. Vi prøvede også at krydre et par af skallerne og grille dem. De smagte faktisk helt godt, selvom de var fulde af ben.

Det var en super hyggelig dag ved Gudenåen, selvom det blæste en del og selvom vi ikke fik den store laks som vi - eller i hvert fald jeg - havde håbet på :-)

Tidspunkt: kl. 11:30-20:30
Vejret: Halvskyet, 13-16ºC, 8-9m/s V.

9.   18-07-2012 Lindenborg å - Støvring
Se billede fra turen!

Martin, Flemming, Erik og jeg mødtes ved Q8 i Støvring og købte fiskekort til Støvring Lystfiskeriforenings fiskevand i Lindenborg å ved Støvring. Flemming havde fisket på dette stræk for mange år siden, men for os andre var det et helt nyt fiskevand.

Vi skulle gå et stykke gennem skov og eng for at komme ned til strækket, men da vi endelig så åen, viste en del ørreder sig i overfladen. Jeg riggede straks tørfluestangen til, og de andre startede med vådflue. Erik var den første der fik kontakt til fisk, og landede en fin bækørred omkring de 30cm, som straks blev genudsat. Da det så småt begyndte at blive mørkt, havde jeg haft adskillelige hug på tørfluen, men det lykkedes mig kun at lande en enkelt meget lille ørred - jeg trænger vist til tørfluetræning. Flemming havde været noget bedre til at kroge fiskene på vådfluen og havde haft 3 småørreder på land. Vi gik målrettet efter havørreder den sidste times tid, men det lykkedes desværre ikke at få kontakt til dem - hvis de da var der.

Tidspunkt: kl. 20:30-23:00
Vejret: Overskyet, 14-16ºC, Vindstille.

8.   14-07-2012 Kastbjerg å
Se billeder fra turen!

Da jeg endnu ikke havde hørt om havørred fangster i Vilestrup å, havde jeg overvejet om det i stedet skulle blive til en tur til Simested å. En tur med tørfluestangen på strækket ved Stenild kunne jo være en mulighed. Så sent som onsdag havde Lars været en tur ved Villestrup å men uden skyggen af havørred, så det måtte vel blive Stenild for mit vedkommende. Men…. jeg havde jo aldrig været ude på foreningens fiskestræk ved Kastbjerg å. Godt nok havde jeg ikke hørt meldinger om fangster derude, men bare det at det var fuldstændigt ukendt vand trak lidt i mig. Beslutningen blev hurtigt taget, fiskegrejet blev pakket i bilen, og turen gik mod Kastbjerg å.

Turen gav en enkelt havørred, hvilket du kan læse om i billedgalleriet.

Tidspunkt: kl. 19:10-21:30
Vejret: Overskyet (lidt regn indimellem), 12-14ºC, ca 4m/s V.

7.   05-06-2012 Djursland - Sangstrup klint
Se billeder fra turen!

Børnene skulle i skole, Vibeke på arbejde og jeg havde fri. Hvad pokker skulle man få dagen til at gå med? Der var en del pligter - bl.a. havearbejde - som burde laves, men det var jo lang tid siden jeg havde været på fisketur, så det var ikke så svært at beslutte sig. Turen er beskrevet under billederne.

Tidspunkt: kl. 10:15-14:00
Vejret: Halvskyet, 12-13ºC, ca. 9m/s V.

6.   27-04-2012 - 29-04-2012 Tunø
Se billeder fra turen!

Det er ved at være lang tid siden, at min kollega Martin spurgte om jeg ville med en tur til Tunø den sidste week-end i april. Det var vinterens fluebindingshold der skulle af sted, og der var en ledig plads. Jeg fandt hurtigt ud af, at vi ikke skulle andet i denne week-end, så beslutningen lå lige for - jeg ville selvfølgelig meget gerne med.

Fisketruppen bestod af 6 mand, Martin, Ulrik, Per, 2x Preben og jeg. Vi kørte fra Hadsund fredag eftermiddag, så vi kunne være i Hou sidst på eftermiddagen, hvorfra færgen til Tunø sejler. Færgen sejlede planmæssigt, og på vej mod øen kunne vi konstatere, at det blæste ret kraftigt fra nordvest, så det var lidt usikkert om vi kom ud med fluestangen senere. Bortset fra det kom vi godt over til den bilfri ø, og fik skubbet den medbragte trailer op til sommerhuset. Det er ikke så lidt grej der skal til for at 6 mand kan overleve 2 dage på en lille dansk ø. Men der skulle jo hverken mangle grej eller forplejning. Vi fik tømt traileren, og stillet den nu snigende sult, med Prebens rigtigt lækre Chili con carne, og så var det ellers i waders for vinden var stilnet lidt af. Vi gik over på nordøstsiden, på strækket ned mod revet, og fiskede godt en times tid badekarene på dette stræk igennem. Der var desværre ikke noget som helst som ville gå til vores fluer.

Lørdag morgen var vinden drejet over i den nordøstlige retning, så vi besluttede at gå over på øens sydkyst. På dette stræk er der en del sten, både store og små, så vadningen skulle gøres med forsigtighed. Samtidig var der en del blæretang, som tanglopperne godt kunne lide at skjule sig i, for når man rodede lidt rundt i tangen var der utroligt meget liv. Denne kombinationen af sten, lidt strøm og det store fødeudbud, måtte simpelthen være en havørredmagnet. Selvom der skulle være læ for vinden pga. de høje skrænter, forstyrrede vinden alligevel. Det ene øjeblik kom den lidt fra venstre, så fra højre og dernæst bagfra, så det var lidt af en udfordring at kaste fluen. Det lykkedes os dog at få fisket, men uden resultat.

Efter en god frokost gik vi ned til revet. Ulrik og jeg fiskede på sydsiden ind mod havnen og de andre startede på nordsiden. På strækket ind mod havnen er der sandbund og ikke så meget vegetation. Da jeg havde fisket en del af strækket igennem, gik jeg om på strækket vest for havnen, hvor Ulrik allerede havde fisket et stykke tid. Da vi mødtes kunne han fortælle at han havde landet en ørred lige omkring målet. Det gav fornyet håb, for indtil nu havde der ikke være tegn på fisk. Jeg fiskede på dette stræk uden resultat, indtil det var tid at tage hjem til sommerhuset og få gang i aftensmaden. Efter aftensmaden var det blæst en del op, så der var ingen der rigtigt havde lyst til at gøre noget ved aftenfiskeriet. I stedet havde vi en hyggelig aften i sommerhuset med håndbold på tv’et suppleret med god vin og god whisky.

Vi kunne lige nå at fiske lidt søndag formiddag inden vi skulle pakke sammen. Vinden var fortsat i nordøst, så vi gik igen over til skrænterne på den sydlige kyst. På et kort stræk hvor der var en del store sten, meget blæretang og ikke så dybt, blev Ulrik og jeg enige om at her måtte der være havørred. Det viste sig også at være rigtigt, for vi havde ikke fisket ret længe inden det var rusk i stangen. Det var dog en fisk jeg vurdere til lige under målet, så den blev frigivet igen efter en hurtig og udramatisk fight. Men nu var troen på fisk i hvert kast, og dette tiltrækkende stræk blev fisket grundigt igennem. Desværre gav det ikke yderligere, og tilbage ved sommerhuset kunne vi opgøre week-endens fangster til kun 2 undermålere. Men det gjorde os nu ikke så meget, for det havde været en afslappende og rigtig hyggelig week-end i godt selskab.

5.   23-04-2012 Mariager fjord - Hjerritsdal

I en stor del af vigen er der nu så meget søsalat, at det er vanskeligt at fiske uden at få det på krogen hele tiden. Alligevel lykkedes det dog at fiske en del af vigen igennem uden at skulle rengøre krogen hele tiden. Men fisk var der ikke nogen af. Jeg så eller mærkede i hvert fald ikke til dem. Inde på det lave vand var der rigtigt mange kutlinger i forskellig størrelse der pilede rundt når jeg nærmede mig, så der er god grund til at ørrederne skulle komme derind - bare ikke i dag.

Tidspunkt: kl. 17:50-19:35
Vejret: Overskyet/halvskyet, 8-10ºC, 3-7m/s S.

4.   11-04-2012 Mariager fjord - Kongsdal og Skarodde

Se billede fra turen!
Efter arbejde kørte jeg en tur til fjorden. Kongsdal var destinationen, og vigen skulle fiskes igennem. Jeg startede i den vestlige ende ved havnen og fiskede udaf. Vejret var smukt med solskin og da der var læ i vigen lå vandet næsten helt blankt. Hvis der var fisk i overfladen ville de røbe sig øjeblikkeligt. Da der var gået en times tid, begyndte der at trække skyer ind fra vest, og der var en svag torden i det fjerne. Da jeg ikke havde set det fjerneste eller mærket noget som helt, gik jeg op til bilen og kørte en tur om til salten for at se, hvordan det det så ud der. Her blæste det en del og der var en del bølger så jeg kørte tilbage og stoppede ved Skarodde.

Det regnede nu, og jeg ventede med at gå i gang til de mørkeste skyer var trukket forbi. Jeg startede på den vestlige side af odden, og havde kun kastet et par gange da der var hug. Fisken blev dog ikke siddende. Det efterfølgende kvarter var der en del småhug, men jeg kunne simpelæthen ikke få kroget fiskene. Først da jeg tog stangen op under armen, og trak linen ind i hastigt tempo med begge hænder, huggede en fisk kraftigt og blev siddende. Det var en ørred lige under målet så den kom hurtigt ud igen. Jeg begyndte nu at trække fluen ind i hurtige lange træk, og det var åbenbart det der skulle til, for i løbet af den følgende halve time fik jeg kroget yderligere 3 undermålere, hvoraf den ene afkrogede sig selv.

Tidspunkt: kl. 17:20-20:15
Vejret: Overskyet/halvskyet (regn), 7-10ºC, 2-5m/s (SV til N).

3.   15-03-2012 Mariager fjord - Kongsdal

Jeg havde hørt fra Allan, at der nu var godt gang i fjorden, så jeg ville lige prøve heldet på en fyraftenstur.

Jeg startede i den vestlige del af vigen, og fiskede relativt hurtigt vigen igennem. Det virkede dødt, og først kl 17:45, da jeg var helt henne i vigens østlige ende, så jeg noget i overfladen der kunne være fisk. Jeg var dog i tvivl om det blot var bølgerne der havde snydt mig, men kastede alligevel et par gange i retningen. Det gav ikke noget, så jeg konkluderede at det nok var bølgerne. da jeg havde kaste ud i en anden retning, viste en havørred hoved, ryg og hale hvor jeg før havde kastet. Den var en pæn fisk, så jeg fik travlt med at hive line ind og kaste lidt foran fisken i dens svømmeretning. Efter adskillelige kast måtte jeg erkende at det nok ikke lykkedes at få den til hug. Til trods for det, var jeg nu ekstra vågen, og kiggede opmærksomt efter de mindste bevægelser i overfladen der kunne være fisk.

Jeg fiskede videre på strækket hen mod “Hullet”, men desværre så eller mærkede jeg ikke til noget.

Tidspunkt: kl. 16:55-18:50
Vejret: Overskyet, 4-5°C, 5-6m/s SV.

2.   19-01-2012 Mariager fjord - Kongsdal

Kørte en tur til fjorden efter arbejde. Vejret havde ellers været nogenlunde hele dagen, men 5 minutter før jeg tog af sted begyndte det at regne. Men jeg havde besluttet, at fjorden skulle have en chance så jeg så stort på regnen.

Vandstanden var meget høj og stigende, og det burde jo være positivt for fiskeriet. Til trods for det mærkede eller så jeg desværre ikke noget.

Tidspunkt: kl. 16:45-18:15
Vejret: Overskyet (let regn), 2-3ºC, 4-6 m/s V.

1.   15-01-2012 Mariager fjord - Kongsdal
Se billeder fra turen!

Det helt fantastiske vintervejr måtte simpelthen udnyttes til en fisketur. Så efter frokosten blev Jacob og jeg hurtigt enige om at pakke fiskegrejet og køre en tur til Kongsdal.

Som forventet var der en del andre lystfiskere ude at nyde det gode vejr, men der var plads i den østlige del af vigen, hvor Jacob fint kunne stå på land og kaste med blink. Jeg kunne så vade lidt ud og kaste med fluen. Fjordens lyde var meget tydelige i det forholdsvist stille vejr, så vi kunne også nemt snakke sammen, selvom vi stod et stykke fra hinanden.

Det første times tid skete der ikke noget. Men så begyndte vandet at stige, samtidig med at bølgerne stort set lagde sig. Det var nu muligt tydeligt at se alt hvad der foregik i overfladen, hvor en fisk viste sig, og snart endnu én. Jeg kastede fluen til fiskene men der gik 10 minutters tid inden jeg mærkede noget. Fisken tog fluen meget forsigtigt, og jeg mærkede den blot ved at der blev en smule modstand i linen. Den væltede straks rundt i overfladen, og det var tydeligt at det ikke var en stor fisk. Efter kort tid klarede den også selv afkrogningen, og det skyldes nok det svage hug og dårlige modhug fra min side. Jeg fiskede videre og et kvarter senere var der hug igen. Det var en fisk i samme størrelse og ligesom den forrige havde jeg heller ikke fået sat krogen ordentligt, så den frigjorde også sig selv. Selvom det nok var undermålere, irriterede det mig alligevel lidt, at jeg ikke kunne kroge dem ordentligt. Fluen og fluekrogen var der ikke noget i vejen med, så der kunne jeg ikke placere skylden.

Det var nu tydeligt at der kom fisk ind, for jeg så vel en 3-4 stykker i overfladen inden det næste hug kom. Denne fisk var i samme størrelse som de andre, men modsat dem var den godt kroget. Jeg fik den med ind til Jacob, som hjalp med at frigøre den og sætte den ud igen.

Vi fiskede lidt videre inden vi besluttede at stoppe fiskeriet. Vi satte os ved vandkanten og fik en tiltrængt kop varm kakao mens tusmørket langsomt kom snigende.

Tidspunkt: kl. 14:15-16:30
Vejret: Skyfrit, ca. 2°C, 3-4m/s SV.

Copyright© 2012
Denne side ses bedst med
Microsoft internet explorer
opløsning 800x600 eller højere.