Fiskedagbog 2014
20.   18-10-2014 Mariager fjord - Bramslev bakker
Se billede fra turen!

Det var meget længe siden, at Erik og jeg havde været ude i flyderingene, så det skulle der rådes bod på i dag. At vinden var ovre i den sydlige retning afgjorde den geografiske placering for turen; vi måtte finde et sted på den nordlige side af fjorden. Ved Bramslev bakker er det let at søsætte flyderingene, og i perioder skulle der efter sigende være gode fansgtmuligheder, så det var et oplagt sted. Fredningsbæltet ved Valsgård bæk betød, at vi kun måtte fiske i den østlige retning, så det gjorde vi.

Vinden var trods alt ikke specielt kraftig, men alligevel nok til, at det krævede lidt af benmusklerne, at få flyderingen til at bevæge sig mod vinden i en nogenlunde fart. Det eneste rigtige at gøre, altså for benenes skyld, var at sejle lidt, kastede anker og affiske området, og gentage dette indtil vi, efter 3 timers fiskeri, var et godt stykke henne langs kysten. Vi havde bare ikke set eller mærket noget. Vi holdte en øl pause, og fik en snak, inden vi drev tilbage mod bilerne, mens vi affiskede strækket igen. Desværre mærkede eller så vi intet til ørrederne på denne tur.

Tidspunkt: kl. 9:30-14:30
Vejret: Overskyet, 10-14ºC, 3-5m/s SØ og S.

19.   13/8-17/8 2014 Bjerkreimselven
Se billede fra turen!

Fisketuren til Bjerkreimselven blev planlagt for længe siden, nærmere bestemt på min fars 70års fødselsdag. Turen var hans fødselsdagsgave fra børnebørn, svigerbørn og børn. Helt præcist bestod gaven i en fisktur til en ikke nærmere navngiven lakseførende elv i Norge, med hans svigersøn Martin, og hans 2 sønner Per og jeg. Det seneste år havde vi derfor også haft flere snakke om hvilken elv det skulle være og hvor vi så skulle bo. Da vi i foråret kom frem til, at det skulle være Bjerkreimselven der skulle lægge vand til vores fiskelyst, viste det sig, at der ikke var mulighed for at leje en hytte eller lejlighed som vi havde håbet - alt var udlejet. Faktisk fik vi at vide, at stort set alt blev udlejet mindst et år i forvejen, og i nogen uger, var der udlejet flere år frem. Det så lige pludselig meget sort ud. Faktisk kunne det sætte en solid kæp i hjulet for at komme til Bjerkreimselven, og alternativer blev nu diskuteret. Det lysnede først, da ideen med at leje en autocamper, og så finde en campingplads, kom på bordet. Efter at vores forældre havde været forbi Bjerkreim camping på deres sommerrundtur i Norge, og synes at den ville være det perfekte udgangspunkt for turen, gik det stærkt med at får det hele planlagt. Martin skaffede hurtigt en autocamper, norske fisketegn blev købt, færge booket og plads på campingpladsen reserveret.

Onsdag aften den 13/8 holdt der så fire mand og en autocamper på havnen i Hirsthals og ventede på færgen. For at få så meget ud af turen som muligt, havde vi valgt at sejle om natten, med overnatning på færgen, så vi kunne være udhvilede til torsdagen, hvor vi ville ankomme til campingpladsen. Sejlturen gik fint, og vi fik alle en god nats søvn, efter en overdådig buffet på færgen. Da vi næste dag ankom til campingpladsen, købte vi fiskekort, og skulle lige igennem den obligatoriske desinficering af fiskegrej. Det fik vi hurtigt klaret, og fandt derefter et lille hjørne på pladsen, hvor autocamperen kunne stå nogenlunde vandret. Det viste sig at vandstanden i eleven var langt over det optimale for fiskeri, og faktisk var det ikke muligt at finde en plads på strækket ved campingpladsen, hvor det var muligt at gå med fluestangen. Vi kørte derfor ad hovedvejen et stykke nedstrøms, og parkerede på pladsen hvor hovedvejen krydser elven. Her fiskede vi nogen timer, og det kunne godt lade sig gøre, selvom den høje vandstand gjorde det vanskeligt.

Fredag var vandstanden faldet en smule, men stadig på et niveau der ikke var optimalt. Fra vores samtaler med andre lystfiskere med godt kendskab til elven, var det tydeligt, at der nok ville gå et par dage inden elven ville begynde at fiske godt. Så kunne vi jo blot håbe på, at den allerede i morgen var faldet til et niveau hvor det var til at komme til laksene med fluen. Far og Martin havde været en tur ved købmanden og provianteret tunge spinnere, og gik i gang med spinne stangen. Per, som ikke havde planlagt at fiske på turen, havde pakket rygsækken og var vandret ud på en længere tur, i de omkringliggende fjelde. Jeg selv ville prøve at undersøge elven nærmere, og gik et godt stykke opstrøms, til jeg kom til en lille bro over elven. Heroppe var vandstanden selvfølgelig også høj, men det var lidt lettere at fiske i pool'ene og det så ikke ud til at der var så dybt, som nede ved campingpladsen. Vi fik fisket det meste af fredagen, men desværre mærkede vi ikke til laks.

Lørdag var vandstanden faldet så meget, at det flere steder på strækket ved campingpladsen var muligt at gå med fluestangen. Det betød selvfølgelig også at der var rift om pladserne. De sidste par dage havde vi set fisk springe, og få blive fanget. Men det var tydeligt, at der nu blev fanget flere fisk efter at vandstanden var faldet. De sidste par dage var det spinne- og ormefiskerne der havde landet laks, men lørdag var det i høj grad også fluefiskerne. Jeg havde talt med et dansk ægtepar, som også boede på campingpladsen, og havde været heroppe og fiske igennem flere år. De var så venlige at fortælle mig lidt om de gode pladser, og hvordan de skulle fiskes. Det forsøgte jeg så efter bedste evne, men desværre uden held. Martin var den eneste af os der havde kontakt til laks. Vi stod og fiskede ved der store stryg nedstrøms for campingpladsen, da han havde hug på spinneren. Han kæmpede med laksen i et halvt minut inden den valgte at forlade spinneren igen, så desværre blev det ikke til laks til nogen af os.

Søndag pakkede vi og kørte til Langesund, hvorfra vi skulle sejle om eftermiddagen. Turen fra campingpladsen var lidt trist. Ikke fordi vi ikke fangede noget, men fordi vi alle havde nydt turen i fulde drag, og fint kunne have brugt et par dage mere. Vi var også enige om, at det ikke var sidste gang at turen skulle gå til en norsk lakseførende elv.

18.   06-08-2014 Villestrup å - Barsbøl
Se billede fra turen!

Da jeg ankom til åen, holdt der et par andre biler, så der var fiskere på strækket. Jeg havde planlagt at gå det stræk igennem som jeg normalt fisker på, men det viste sig at der var en lystfiskere i gang der, så jeg gik ned for lige at høre om han havde fanget noget. Det var en af lystfiskerne fra fluebindingsholdet i Hobro, så vi fik en længere snak om fiskeriet, fluer og meget andet. Han havde endnu ikke fanget noget endnu, men kunne fortælle at han havde gennemfisket strækket op mod broen, hvor jeg egentligt ikke regnede med at man kunne gå, men det var ikke noget problem. Efter snakken gik jeg derop og startede. Jeg havde kun fisket 20 minutter og var kommet halvvejs gennem strækket, da en havørred huggede ovre ved modsatte bred. Den sprang ud af vandet et par gange, og jeg så ind under den brink jeg stod på. Jeg lagde pres på den, men kunne ikke mærke noget liv, så mod ikke den havde smidt fluen og efterladt den i grøden. Jeg gik helt ud til kanten, fik fat i linen og forsøgte at trække den fri. Der skulle trækkes en del, men til sidt gik den løs. Til min store overraskelse var ørreden der stadig, og den tog et par korte udløb inden den var træt og let kunne trækkes ind over netkanten. En hurtig opmåling viste 49cm, og så fik den ellers friheden igen. Jeg fiskede resten af strækket igennem, og da jeg kom ned til strækket hvor den anden lystfisker havde gået, var han stoppet. Han havde også haft én på land i samme størrelse, så vi var begge tilfredse. Jeg fiskede strækket igennem, men mærkede ikke mere denne aften.

Tidspunkt: kl. 22:00-23:45
Vejret: Skyfrit, 16-18ºC, Vindstille.

17.   04-08-2014 Villestrup å - Barsbøl

Jeg startede nederst på strækket og fiskede i løbet af den første time opstrøms med havørred tørfluen. Det var kun de små ørreder der forgreb sig på den store buskede flue, havørrederne kunne jeg ikke få op til overfladen. Da jeg lige havde skiftet tørflue rigget ud med et synkeforfang og en vådflue, viste et større skvulp længere opstrøms, at skiftet måske var for tidligt. Alligevel valgte jeg blot at gå i gang med at fiske strækket igennem nedstrøms. De steder hvor jeg tidligere har set fisk fik ekstra opmærksomhed, og alligevel var det på en plads jeg ikke kendte, at en havørred gav sig til kende. Fluen var netop landet helt inde ved modsatte bred, og var begyndt at svinge ud mod midten, da en stor bølge viste, at en havørreder kom ud efter fluen. Hvad der var årsagen til at den ikke ville hugge aner jeg ikke, men den rørte i alle tilfælde ikke fluen. Jeg kastede selvfølgeligt et utal af gange på samme sted, og lidt opstrøms og lidt nedstrøms, men den viste sig ikke igen. Jeg forsatte strækket igennem, men hverken mærkede eller så mere.

Tidspunkt: kl. 21:00-23:30
Vejret: Skyfrit, 15-19ºC, Vindstille.

16.   31-07-2014 Lindenborg å - Ingersminde

Erik ringede den anden dag for at høre om ikke jeg ville med Martin, Flemming, Claus og ham en tur til Lindenborg å. Det var jeg selvfølgelig klar på, det var også længe siden vi sidst havde været på tur sammen. Jacob kunne jeg ikke få overtalt til at tage med; han syntes det var lidt for sent om aftenen.

Vi tog ud til et privat stræk, hvor vi tidligere har fisket og hvor der kan købes dagkort. Strækket har tidligere kastet fisk af sig, men desværre blev det ikke til noget denne aften. Vi fiskede ellers en stor del af strækket igennem men mærkede intet. Til gengæld viste åens mindre ørreder sig regelmæssigt i overfladen, så havørredfluen burde nok i stedet have været en lille tørflue på en let stang. Selvom det ikke gav fisk havde vi en hyggelig aften i det gode sommervejr, som åbenbart ikke vil stoppe.

Tidspunkt: kl. 20:00-22:30
Vejret: Skyfrit, 17-21ºC, 0-7m/s V.

15.   20-07-2014 (21-07) Villestrup å - Barsbøl

Med gårdsdagens fangstsucces i baghovedet, kørte jeg forventningsfuldt til åen igen. I går var jeg den eneste lystfisker på Barsbøl strækket, men i aften var der 3 andre biler da jeg ankom. Jeg besluttede alligevel at se om der gik nogen på strækket, hvor jeg havde tænkt mig at fiske. Jeg kunne ikke umiddelbart se nogen, så jeg gjorde udstyret klar og gik ned til åen.

Jeg startede midt på det lige stræk, og fiskede langsomt ned mod det første sving. Igen i aften var der uro i vandet nede ved svinget, så jeg var klar i hvert eneste kast. Da jeg kom ned til det første sving, kom en anden lystfisker gående op langs åen. Han havde fisket længere nede, og fortalte at han havde haft en enkelt målsørred på land. Derudover havde han selv, og den anden lystfisker der gik længere nede, set fisk flytte rundt på sig. Jeg fiskede svinget igennem, uden at mærke noget, men der var igen bølger længere nedstrøms, og nede i det næste sving. Da jeg var kommet ned til det næste sving, og havde fisket det igennem, stod jeg lidt og kiggede på åen, naturen omkring mig og indholdet af flueæsken - måske en anden flue skulle prøves. Nu viste der sig fisk et stykke oppe, hvor jeg netop havde fisket, så der var ikke andet at gøre end at gå tilbage og prøve strækket igen. Fluen blev udskiftet til en Bivisible palmer. De 2 sving og strækket imellem fiskede jeg igennem, men mærkede absolut intet. Jeg besluttede at stoppe fiskeriet, og gik tilbage til bilen, spekulerende på, hvad der netop i aften gjorde at fiskene ikke huggede, selvom de tydeligvis var på strækket.

Tidspunkt: kl. 22:45-01:00
Vejret: Skyfrit, 17-19ºC, Vindstille.

14.   19-07-2014 (20-07) Villestrup å - Barsbøl
Se billeder fra turen!

I går startede sommerferien for mit vedkommende, og det skulle fejres med en tur til åen. Den seneste tur derud havde jo vist, at der var fisk i åen, så mon ikke de kunne overlistes, hvis jeg fiskede lidt senere end sidst. Selvom der kan fanges havørreder hele døgnet, har mørket, efter min overbevisning, altid fremmet hug chancerne.

Ofte har jeg gået ved åen, uden at mærke det mindste. Det skulle vise sig ikke at være tilfældet denne aften, og det i flere henseender. Allerede efter få minutters fiskeri mærkede jeg de blodsultne myg i hoved, på hals og på hænder. Heldigvis lå myggenettet i fisketasken, så det hjalp en smule. Fiskene var også aktive i en grad jeg sjældent har set. Åens små ørreder ringende og sprang, så jeg blev helt i tvivl om det var den rigtige stang jeg gik med. Den lette tørfluestang kunne have givet en morsom aften.

Jeg startede øverst på strækket, som begynder med et langt lige stræk. Da jeg var godt og vel halvvejs nede af strækket viste større bølger i svinget længere nede, at en fisk flyttede rundt på sig. Svinget blev fisket igennem uden at der var noget der interesserede sig for fluen. Da jeg var halvvejs nede ved det næste sving, viste der sig bølger i dette sving. Svinget er mere en 90grader og ikke så nemt at fiske igennem, så jeg havde besluttet, at jeg ville stoppe og gå længere nedstrøms, hvis ikke der var hug i dette sving. Da fluen landede ved indgangen til svinget og havde drevet et par sekunder kom hugget. Det var ikke specielt voldsomt, men jeg løftede selvfølgelig stangen for at sætte krogen. Havørreden plaskede rundt i overfladen nogen gange, indtil jeg fik løsnet bremsen og den faldt til ro. Nu gik den derimod i dybden, og jeg lagde pres på den for, at den ikke skulle gå igennem svinget og nedstrøms, hvor det ville være svært at følge efter. Kampen gik nu stille og roligt, vekslende mellem at den var helt oppe ved mig, og enkelte udløb ned i svinget. Et enkelt udløb var kraftigere end de andre, og til min store forskrækkelse var den gået nedenfor svinget. Jeg pressede den hårdt for at den ikke skulle fortsætte længere ned, og heldigvis fik den ikke denne idé. Den kom stille og roligt tilbage. Efter 10-15 minutters fight var den udmattet og begyndte at komme op til overfladen, og gled roligt med ind til brinken og over netkanten. En fantastisk flot fed havørred på 62cm lå nu i græsset, og aftenen var reddet.

Jeg havde i den grad fået hvad jeg kom efter, og behøvede egentligt ikke fiske videre. Men alligevel kunne jeg ikke lade være at tænke på, om der skulle være én mere længere nedstrøms, hvor jeg tidligere har set fisk. Havørreden blev "hængt til tørre" i et træ uden for eventuelle rovdyrs rækkevidde. Jeg gik over engen og ned på strækket der skulle gennemfiskes. Strækket blev fisket igennem uden nogen tegn på flere havørreder. Jeg havde engentligt fået nok, og besluttede at det vist var tid at køre hjem. Jeg kom tilbage til træet og ørreden - der var ingen rovdyr der havde været på spil - og kunne ikke helt lade være at tænke på og der skulle stå en ørred i svinget nedenfor træet. Det var faktisk der Martin og jeg havde set én tidligere på ugen. Jeg kunne jo lige give det en chance. Allerede i tredje kast var der hug. Modhugget faldt prompte, og ørreden reagerede ved at lave et spring en halv meter ud af vandet. Fighten gik derefter stille og roligt, lige bortset fra de gange hvor jeg forsøgte at få den over netkanten, så stak den af igen. Men det lykkedes til sidst og endnu en fin ørred var landet. Den var 55cm, lidt mere slank end den forrige, og jeg valgte hurtigt at sætte den ud igen, da én fisk "på tasken" måtte være nok.

Tidspunkt: kl. 22:10-00:30
Vejret: Skyfrit, ca. 19ºC, Vindstille.

13.   17-07-2014 Simested å - Egebroen
Se billede fra turen!

Jacob og jeg havde besluttet, at køre en tur til Simested å denne aften. Det var planen, at vi skulle fiske til det så småt begyndte at blive mørkt, eller det var i hvert fald min plan. Jacob havde klart indvilliget i denne plan, men det skulle vise sig, at hverken Jacob eller jeg var opsatte på at denne plan skulle holdes.

Vi parkerede på parkeringspladsen ved Egebroen, og gik en tur hen til åen for lige at se, om det var muligt at fiske der. Det kunne godt lade sig gøre til trods for de mandshøje siv langs åen. Jeg kunne i hvert fald, Jacob ville nok have sine problemer med at komme ud til åen. Det så dog ud til, at det for ham ville være muligt enkelte steder, hvor sivene ikke var så høje. Vi gik tilbage til bilen og fik stængerne rigget til. Jeg startede et stykke opstrøms og fiskede ned mod broen. Jacob fiskede ved broen, og jeg kunne godt se at det ikke gik helt perfekt for ham. Kastene drillede lidt og kludder i linen måttes udredes med mig som tilkalde hjælp. Da vi havde fisket tre kvarter var jeg kommet hen til Jacob og spurgte om han var træt. Han så sådan ud, som han lå udstrakt på broen og stirrede ned i vandet. Jo, han måtte erkende at han var lidt træt. Det var jeg faktisk også, og den bagende sol tog også lidt at fiskelysten fra mig. Vi blev enige om at lave noget mad, og så kunne vi jo se om vi ville fiske bagefter. Vi hyggede os med madlavningen og nød efterfølgende maden, og blev derefter enige om, at dette skulle være enden på denne fisketur.

Tidspunkt: kl. 18:40-20:30
Vejret: Skyfrit, 18-21ºC, ca. 4m/s V.

12.   15-07-2014 Villestrup å - Barsbøl
Se billeder fra turen!

Martin og jeg havde aftalt at mødes ved Barsbøl kl. 19. Da jeg kom derned, var Martin der allerede, og han stod og snakkede med Per. Per havde været i gang i halvanden times tid men kunne dog ikke berette om fangst, så det så jo ikke for godt ud. Vi forsøgte alligevel at fastholde optimismen, og var enige om, at det lige netop var et vejr som i dag der var havørredvejr. Efter en hyggelig snak med Per kørte han hjem, og vi gik ned til åen. Martin startede på den øverste del af strækket, og fiskede nedover med vådfluen. Jeg startede et godt stykke nedstrøms og gik opad med havørredtørfluen. Al logik sagde jo så, at vi måtte mødes på et tidspunkt et sted midtimellem. Det gjorde vi rent faktisk også en rum tid senere. Jeg kunne ikke berette om andet end småørreder der nytteløst havde forgrebet sig på den store flue. Martin havde heller ikke haft fast fisk, men måtte vemodigt fortælle, at hans klasse 5 stang var knækket, hvor en tung flue vist tidligere havde mødt kulfiberen i høj fart. Ærgerligt for Martin og stangen, men heldigt for fiskeriet havde han en anden stang med.

Vi stod og snakkede lidt om fiskeriet og kiggede på et par små ørreder som af og til viste sig i svinget lidt nedstrøms. Et større skvulp imellem de små ringe fik dog vores udelte opmærksomhed, og vi var enige om, at det var en pæn ørred. Gad vide om det var en havørred der havde vist sig i overfladen. Da vi jo stod et stykke opstrøms for fisken, var det nærliggende at Martin startede med at fiske til den med vådfluen. Hvis ikke dette bar frugt, kunne jeg så prøve med tørfluen. Der var ikke held med vådfuen, så jeg listede rundt om svinget et stykke inde på engen, og ud til åen lidt nedstrøms for stedet hvor ørreden havde vist sig. Da jeg kiggede op over sivene, formede der sig en skygge over bunden lige neden for mig - skyggen lignede grangiveligt en fisk. Det var minsandten en fisk, og ikke destod mindre en havørred af pæn størrelse. Jeg fik fremstammet til Martin at der stod en pæn ørred - omkring halvmeteren ville jeg gætte på - og det var lidt længere nedstrøms end han havde fisket med vådfluen. Martin fik hurtigt vådfluen klar. Fluen blev placeret perfekt adskillelige gange, så fluen svang forbi ørredens snude. Jeg kunne jo stå og kigge på fisken imens, og måtte beklageligvis konstatere, at den overhovedet ikke reagerede. Fiskens passivitet fik helt tvivlen frem i mit sind; var der i det hele taget en ørred, eller var det blot ønsketænkning. Om Martin tænkte det samme ved jeg ikke, men efter utallige kast rullede han linen ind og listede hen til mig. Vi stod begge og kiggede på fisken, og jo det var en fin ørred. Den flyttede sig lidt fra side til side, men ellers stod den nærmest urokkeligt på sin plads.

Havørreden skulle selvfølgelig også have en stor busket tørflue serveret, så nu var det min tur. Jeg bakkede bagud og listede et stykke nedstrøms. Linen blev rullet ud, og på let rystende ben - og det er ingen overdrivelse, nærmere det modsatte - fik jeg tørfluen placeret lidt opstrøms for fisken. Fra tørfluen landede på vandet i det første kast, var klar som jeg aldrig har været før, men det samme kan man ikke sige om ørreden, for den reagerede ikke. Det blev til mange kast, og endnu flere, men der skete intet. Gad vide om den var blevet skræmt af linen og var stukket af, eller havde flyttet sig et andet sted hen. Jeg rullede linen ind og listede tilbage til stedet hvorfra den kunne ses. Den stod der stadigvæk, præcist hvor den tidligere var blevet efterladt. Martin var listet lidt opstrøms og meddelte, at nu skulle den få den største flue han kunne hive frem fra flueæsken. Som sagt så gjort, men ørreden reagerede stadig ikke. Om det var i afmagt eller fortvivlelse er jeg ikke selv blevet helt klar over, men vi blev i hvert fald enige om, at ørreden havde fortjent at få fred, og vi stoppede fiskeriet.

Tidspunkt: kl. 19:20-22:00
Vejret: Let Skyet, 14-16ºC, ca. 5m/s V.

11.   12-07-2014 Villestrup å - Barsbøl
Se billede fra turen!

Jeg kan vist ikke prale af, at jeg er flink til at lystre et meget tidligt ringende vækkeur. Men i dag lystrede jeg faktisk. Det var ikke en fyldt blære eller onde drømme der fik mig ud af dynerne, men der var forlydender om, at der var havørreder i åen. Set med mine øjne er der kun to muligheder for at fiske nu, hvor det solrige og meget varme vejr dominerer; enten natfiskeri eller tidligt morgenfiskeri. Man kan jo nok godt fange havørred midt på dagen i 30 grader (oplevede jeg faktisk for en del år tilbage ved Skjern å), men jeg har ikke lyst til at kravle i et par åndbare waders og kæmpe mig svendende gennem siv og krat for at komme til at kaste fluen, når vejret midt på dagen passer bedre til en svalende øl på terrassen. Nej, det er derimod fantastisk at komme ned til åen en tidlig morgen - når man nu endelig er kommet op - hvor temperaturen er udholdelig, og naturen vækkes til live.

Nede ved åen viste der sig straks flere mindre ørreder i overfladen. Det var ikke dem jeg havde i tankerne, men når nu de var aktive, kunne det jo være der var en havørred eller to, som ville udvise samme tendens. Havørredtørfluen blev monteret og den blev badet i en anseelig mængde Gink's flydemiddel. Det var lige det der skulle til, for den var efterfølgende umulig at få til at bryde vandoverfladen. Jeg fiskede et stræk igennem opstrøms, uden dog at lokke andet end et par små ørreder op til fluen, som for dem må have synes enorm. Deres begrænsede størrelse, og i særdeleshed den begrænsede størrelse på deres mund, gjorde selvfølgelig også at de ikke blev kroget, og for deres skyld var det var jo egentligt helt fint.

Jeg kom til et stræk hvor jeg ikke kunne kaste på grund af de høje siv. Jeg gik udenom, og nærmede mig forsigtig åen opstrøms for sivene, da en pæn havørred trak ud lige nedenfor mig, og drev langsomt nedstrøms. Tørfluen blev hurtigt kaste et stykke opstrøms, og jeg lod den drive et stykke ned forbi mig, i håb om at ørreden kunne narres. Det kunne den bare ikke, eller også var den forsvundet længere nedstrøms, jeg fik den i alt fald ikke. Men som så ofte før, hvor en fin fisk har vist sig, gav dette øget hjerte rytme og fornyet tro på fisk. Jeg fiskede et stykke længere opstrøms, men uden resultat. Jeg holdt en lille pause for at give åen lidt ro, og skiftede tørfluen ud med den våde og et langsomt synkende forfang. Det samme stræk skulle nu fiskes nedstrøms.

Det skulle vise sig, at jeg ikke havde mere held med at fiske i modsat retning. På et lige stræk med lys sandbund i midten af åen, så jeg dog en havørred mere glide over bunden og ind under brinken, et lille stykke nedenfor stedet, hvor fluen bevægede sig lystigt i strømmen. Igen måtte pulsen lige markere sig, og jeg fiskede langsomt ned forbi dens standplads. Jeg måtte erkende at det ikke var denne morgen at der skulle fisk på land, men på trods deraf fortrød jeg ikke, at vækkeuret denne morgen havde haft held med at få mig tidligt ud af dynerne, det kunne være jeg skulle forsøge igen en anden morgen.

Tidspunkt: kl. 4:50-8:00
Vejret: Let skyet, 14-18ºC, Vindstille.

10.   17-05-2014 Simested å - Hannerup
Se billeder fra turen!

Temperaturen havde i dag været oppe omkring de 20 grader. Det fik mig til at antage, at der måtte være gang i en eller anden form for klækning ved åen. Det afgjorde også hvilken stang der skulle med i dag; selvfølgelig klasse 2 stangen.

Da jeg kom ned til åen, viste der sig rigtignok at være mange insekter, det var bare ikke døgnfluer, som jeg egentligt havde håbet på. Det sværmede tæt med myg over åen, og indimellem blandede en vårflue sig med myggene. Der var også andre insekter som jeg ikke kunne identificere, men den vigtigste observation var nu også fiskenes aktivitet. Der var ikke rigtigt fisk der ringede regelmæssigt. En fisk kunne vise sig i overfladen, hvorefter der gik lang tid (5-10 minutter) inden den viste sig igen. Jeg prøvede også at kaste fluen til en af disse sporadisk ringende fisk, men kunne ikke få dem op til fluen.

Da jeg havde fisket godt en times tid, begyndte fiskene at ringe mere regelmæssigt. Jeg havde længe stået og spejdet opstøms på et lige stykke, da aktiviteten tiltog, og jeg kunne hurtigt udse mig en fisk. Første kast til fisken og den tog fluen. Det var en meget lille ørrede som ikke gav den store modtand; trods klasse 2 grejet. Da den var genudsat valgte jeg at kaste til en fisk lidt længere opstrøms, som så ud til at være større. Et par kast, og den tog fluen. Den var rigtignok større, men stadig under målet. Men modsat den første fisk, gav denne her lidt fight på det lette grej.

De næste 20 minutter fik jeg et par ørreder til at gå efter tørfluen, men formåede ikke at få dem kroget. Derefter ebbede aktiviteten ud, og selvom enkelte fisk stadig viste sig indimellem, kunne jeg ikke få dem til at gå op til fluen.

Tidspunkt: kl. 19:20-21:20
Vejret: Skyfrit, 14-17ºC, 0-2m/s V.

9.   10-05-2014 Gudenåen
Se billede fra turen!

Turen gik til Gudenåen, hvor jeg ville forsøge, om åens gedder kunne fristes af en geddeflue. Jeg har kun forsøgt mig med flue efter gedderne et par gange tidligere, og det er ved at være nogen år siden. Så det var egentlig med stor spænding og forventning at jeg vandrede ned mod åen fra parkeringspladsen. Klasse 7 stangen blev rigget til med flydeline og hjemmebundet geddeforfang med stål wire på den yderste del, og en stor flashflue blev monteret på hægten. Flydelinen jeg benytter er ikke den bedste til store geddefluer, da klumpen er lang, med vægten bagerst i skydedelen. Det kunne dog lade sig gøre at kaste, men kastene blev ikke særligt lange. Det betød nu ikke noget, for der gik vel kun en halv time da en lille gedde huggede på fluen. Krogen havde åbenbart ikke fået ordentligt fat, og slap sit greb efter få sekunder. Netop som gedden var forsvundet igen, viste en anden gedde sin tilstedeværelse under udhængende grene ved modsatte bred. Store bølger tydede på at denne gedde var af anseelig størrelse. Jeg kastede et utal af gange så tæt på grenene som muligt, men kunne ikke få den til at hugge. Jeg skiftede til en popper, med den kunne heller ikke få gedden til at reagere. Flere gange kom der store bølger ud under grenene, som tydede på at den flyttede rundt på sig, men der skete intet. Jeg opgav denne gedde og prøvede andre steder, hvor der også havde vist sig fisk. Det var bare ikke i dag at gedderne var i hugget. Det nærmeste jeg kom på fisk, var en stor bølger der fulgte fluen et stykke, men hugget udeblev.

Tidspunkt: kl. 12:00-14:50
Vejret: Overskyet, ca. 13ºC, 3-4m/s SV.

8.   29-04-2014 Mariager fjord - Kongsdal
Se billede fra turen!

I dag var vinden er gået over i vest efter flere dages østenvind. Mon ikke det kunne sætte lidt gang i fjordens ørreder; jeg skulle i hvert fald prøve. Da stangen var rigget til, hoppede jeg i de nylappede åndbare waders, og gik ned og startede helt inde ved havnen. Der gik ikke mange minutter inden det gik op for mig, at waderslapning ikke er min spidskompetence - det rislede koldt ned ved den ene fod. Derimod er det i nogen henseender min spidskompetence at være forudseende, og i dette tilfælde skyldes det min manglende tiltro til mine egne waderslappeevner, for jeg havde taget de robuste og trofaste Viking neoprenwaders med. Jeg gik hurtigt op til bilen og fik skiftet, og så ellers tilbage og startede fiskeriet igen.

Der var kun gået ti minutter, da en ørrder viste sig i overfladen lige ved siden af fluelinen som netop var landet på vandet. Tre træk i linen og der var hug. Det er ikke nogen ny følelse, at linen forbliver slap efter et modhug, og sådan var det også denne gang. Jeg kunne dog se noget uro i overfladen bag ved fluen da jeg trak den videre ind. Jeg varierede lidt på indtagningen, men der skete ikke noget. Efter et utal af kast over området, og jeg måtte erkende at denne fisk ikke ville mere. Det skulle også vise sig at det var det eneste jeg så og mærkede noget til denne aften - ørrederne vidste åbenbart ikke af vinden var gået over i vest...

Tidspunkt: kl. 17:45-21:00
Vejret: Skyfrit, 13-17ºC, 2-5m/s V.

7.   27-04-2014 Simested å - Hannerup
Se billede fra turen!

Jeg er i år blevet medlem af Aalestrup lystfiskerforening, og denne aften var det min første tur til Simested å som medlem. Mange er nok med i foreningen på grund af åens store havørreder, men årsagen er for mig en helt anden. Jeg har et håb om, at jeg på de øvre stræk af Simested å, kommer til at opleve noget af det fiskeri jeg holder allermest af; tørfluefiskeri efter bækørred. Aftenens tur gik til Hannerup strækket, hvor åen ikke er så bred og slynger sig skønt gennem engen. Klasse 5 fluestangen var med, og æsken med nymfer i fiskevestens lomme. Planen var at starte et stykke nede af åen, gå opstrøms og studere åen, og fiske nymfen på de steder der ser ud til at kunne holde fisk.

Der gik ikke længe inden jeg så de første små ørreder pile af sted over bunden, og jeg affiskede de dybe render, og renderne mellem grødebuskene. Jeg havde monteret en hugindikator på linen et godt stykke oppe af forfanget, men den pillede jeg hurtigt af. Jeg synes den plaskede for meget når den ramte vandet. Jeg valgte i stedet af fedte den øverste del af forfanget ind, så den synkende del af forfanget var ca 1,5 gange vanddybden. Det gik bedre, og jeg kunne nu få nymfen kastet ud, uden at der blev plasket for meget. Jeg skal indrømme at jeg ikke har den store erfaring med nymfefiskeri, men én ting jeg ved er, at er der det mindste tegn på at en fisk har snuppet nymfen, skal stangen løftes, så fisken kroges. Det giver selvfølgelig en masse stangløft hvor det blot er nymfen der får fat i bunden eller grøden. Det bliver derfor også svært at vide om det er "bundhug" eller en fisk der blot ikke bliver kroget, når man har løftet stangen, og der ikke er liv for enden af linen. Men efter et par timers fiskeri var der pludselig liv. En lille ørred havde hugget og blev siddende på krogen. Den kom hurtigt ind og frigivet igen. Den havde hugget på en ubelastet Pheasant tail nymph, med lidt synkepasta monteret 20cm oppe på linen.

Det var det eneste jeg mærkede denne aften, men jeg så en del mindre ørreder. Der var også enkelte fisk der "ringede", så mon ikke det snart kan betale sig at tage derud og med tørfluestangen.

Tidspunkt: kl. 17:30-20:15
Vejret: Skyfrit, 15-16ºC, 3-5m/s Ø.

6.   21-04-2014 Mariager fjord - Langsodde
Se billeder fra turen!

Som Jacob og jeg havde aftalt efter lørdagens resultatløse fisketur, stod vi i dag tidligt op og kørte til Langsodde. Kaffen var medbragt og rundstykkerne købte vi på vejen, så morgenmaden kunne vi nyde ved fjorden. Vejret var stadig med vind i østlig retning, og meteorologerne havde lovet at vi igen i dag ville få fint solskin. Stadig ikke det perfekte fiskevejr, med helt sikkert fint vejr til at finde forsteninger.

Vi fiskede begge indtil kl. 9, hvor vi tog vores rundstykker. Vi havde endnu ikke mærket eller set noget. Efter morgenkaffen fiskede jeg et stykke ud langs den vestlige side af odden. Der blev forholdsvist hurtigt dybt, og den variende bund med muslinger, sand og tang burde være helt perfekt til havørred. Byttedyrene (kutlingerne) var der i hvert fald, så jeg troede faktisk på fisk i hvert kast. Jacob var gået over til indsamling af forsteninger, og jeg kunne på afstand se, at hans medbragte fakta plastpose var begyndt at blive lidt tung, så han havde åbenbart mere held med det end jeg havde med fiskeriet.

Efter en times tid gik jeg længere ind i vigen og fiskede. Derinde bliver det ikke så hurtigt dybt, og jeg kunne vade et godt stykke ud. Det var dog ikke langt nok, for en ørred sprang et stykke længere ude end jeg kan kaste. Så var der altså fisk i området, og jeg forsatte ihærdigt fiskeriet.

Ihærdighed er ikke nok, for jeg mærkede absolut intet. Da jeg stoppede fiskeriet og kom hen til Jacob, kunne han fortælle at også han havde set en mindre ørred svømme forbi helt inde på det lave klare vand. Han var dog i gang med forsteningsindsamlingen på dette tidspunkt, og kunne derfor ikke nå at kaste til den. Ørred blev det ikke til, men Jacob fandt en del fine forsteninger, så alt i alt må turen siges at have været en succes!

Tidspunkt: kl. 8:10-11:20
Vejret: Skyfrit, 11-13ºC, 5-7 m/s SØ.

5.   19-04-2014 Mariager fjord - Hjerritsdal
Se billeder fra turen!

Vinden i østlig retning og høj solskin er ikke det bedste vejr for en fisketur til fjorden. Jacob og jeg tog alligevel en tur derned, om ikke for andet, så for at nyde det gode vejr.

Det skulle vise sig, at forudsigelserne om usandsynligt dårligt fiskeri i netop et vejr som dette, i dag helt skulle holde stik. Vi fiskede det meste at vigen igennem, Jacob med blink og jeg med flue, men vi mærkede intet. Ikke så meget som en enkelt fisk viste sig i overfladen. Det blev for meget for Jacob, at stå og kaste et blink formålsløst ud i en tilsyneladende helt fisketom fjord, og han gik over til en anden favorithobby for drenge i hans alder - at slå smut. Det gik til gengæld fint, og vi hyggede os begge denne skønne aften.

Da vi kørte hjem nævnte Jacob at vi næste gang måske skulle tage til Langsodde, for der var der gode muligheder for at finde forsteninger. Hvis vi så ikke fangede noget der, kunne vi jo bare finde forsteninger, så ville vi jo få det ud af turen. Jeg var helt klar på den idé, så vi aftalte at der måtte vi ned mandag morgen.

Tidspunkt: kl. 17:00-20:10
Vejret: Skyfrit, 8-13ºC, 0-3m/s SØ.

4.   10-04-2014 Mariager fjord Kongsdal
Se billede fra turen!

Mærkeligt nok var der ikke andre nede at fiske ved Kongsdal. Vejret var jo ellers helt perfekt til fluefiskeri, den svage vind og alligevel lidt krusninger på vandet og desuden havde jeg hørt at der nu blev fanget rigtigt godt med fisk, hvis man da lige befandt sig på det rigtige sted på det rigtige tidspunkt.

Allan havde fortalt mig, at det indimellem kunne være rigtigt godt at fiske med en skumflue når fiskene viste sig i overfladen. Det ville jeg prøve i dag, så jeg riggede 2 stænger til, én med traditionel kystflue og én med skumflue. Planen var så at gå i gang med kystfluen, og hvis jeg så fisk i overfladen, ville jeg skifte til skumfluen. Jeg startede et stykke henne i vigen øst for havnen, og der gik vel kun 10 minutter da den første fisk viste ryggen i overfladen kun få meter fra mig. Var jeg fra naturens side blevet udstyret med blot en lidt længere arm, kunne jeg have klasket den i hovedet med stangspidsen. Et let rullekast, og fluen lå lidt foran fisken. Jeg bevægede fluen ved at bevægede stangspidsen en smule men der skete intet. Jeg kastede flere gange i området med uden held. Skulle jeg vade ind og skifte til stangen med skumfluen, som faktisk stod et stykke henne af strande, eller skulle jeg fiske videre. Nu var der måske fisk omkring mig, så jeg måtte hellere fiske videre.

Efter en halv times tid uden at at mærke eller se noget, skiftede jeg til skumfluestangen. Jeg fiskede vel en lille times tid med skumfluen men der skete ikke noget, så jeg besluttede at skifte tilbage igen, og fiske vigen hurtigt igennem med kystfluen. Da jeg, efter fluestangsskiftet, vadede ud igen, viste en ørred sig i overfladen lidt længere ude end jeg kan kaste. Jeg fik hurtigt trukket noget line af hjulet og kastet i retning af fisken. Efter få kast var der hug. Det var dog en lille undermåler der havde hugget, og den blev hurtigt frigivet igen. Som planlagt fiskede jeg vigen igennem, og så nu en del fisk i overfladen, også indenfor kastevidde. De ville dog ingenting, og jeg mærkede ikke mere denne aften.

Tidspunkt: kl. 17:00-20:10
Vejret: Overskyet (lidt regn), 8-10ºC, ca. 3m/s SSV.

3.   12-03-2014 Mariager fjord - Ørnedal
Se billeder fra turen!

Jeg havde endnu ikke hørt om de store fangster i fjorden, men mon ikke det snart er ved at være tiden. Vejret har jo på det seneste vist sig fra den gode side, med temperaturer over de 10 grader, og det burde sætte gang i fangsterne. Jeg mente det var værd at prøve, og kørte direkte fra arbejde en tur til fjorden. Jeg kørte langs fjordens sydside mod Hobro, og kunne se at en del lystfiskere der havde fået samme idé som mig. Ørnedal var min destination og minsanten om ikke også der gik 3-4 lystfiskere her. De gik et stykke omme i vigen, så jeg startede nedenfor parkeringspladsen. Der gik en times tid, inden jeg fik bekræftet at der var fisk. Det var nu ikke for enden af min line at fisken viste sig, men i hånden på en af de andre lystfiskere. Men det var nu ligegyldigt hvor fisken viste sig, det var bevis for at der var fisk fisk i området - eller om ikke andet at der havde været fisk i området - og det gav fornyet tro på fangst selvom jeg ikke havde set eller mærket noget. Men det skulle vise sig at der var fisk. Efter et par timers fiskeri blev fluen stoppet i et markant hug, og en ørred sprang ud af vandet et par gange foran mig, med fluen solidt plantet i mundvigen. Den trak lidt frem og tilbage, og derefter kunne jeg roligt trække den med ind på land og afkroge og måle den. Selvom den var lige over målet skulle den helt klart ud igen. Den var tynd og ville have godt af en måned eller to i fjorden inden den ville udgøre et godt måltid.

Tidspunkt: kl. 15:30-18:00
Vejret: Skyfrit, 5-7ºC, 7-9m/s SV.

2.   09-03-2014 Medestedet
Se billede fra turen!

Mit spørgsmål til Jacob var, om vi skulle tage en tur til fjorden, Gudenåen eller Medestedet. Svaret var helt utvetydigt, vi skulle til Medestedet. Der var ingen tvivl om, at det gode vejr betød, at der ville være en del lystfiskere derude i dag, men der er jo plads nok, så mon ikke også vi kunne finde en plads. Jo, der var en del lystfiskere derude, selvom det ikke var helt det antal jeg havde troet. Der var unge og gamle, mænd og kvinder, lystfiskere med det nyeste grej, og andre der bare hyggede sig med familien i det gode vejr, og et par billige fiskestænger. Det er det gode ved en fiskesø, der er plads til alle og alle kan fange fisk. Og alligevel var det nok ikke sandheden; Jacob og jeg kunne i hvert fald ikke fange noget. Og det var ikke fordi at fiskene ikke ville noget, for vi så at der blev hevet fine fisk på land.

Tidspunkt: kl. 12:35-15:00
Vejret: Skyfrit, 13ºC, 5-7m/s SV.

1.   04-03-2014 Mariager fjord - Bramslev bakker

Det var begyndt at blive lidt for påfaldende, at der endnu ikke var en 2014 fiskedagbog på hjemmesiden. Ikke fordi at det som sådan gjorde noget, men det mindede mig bare så tydeligt om, at jeg ikke havde haft tid til at komme ud med fluestangen. At påstå at jeg ikke havde haft tid, var nok ikke hele sandheden, for jeg havde haft tid. Men når der havde været en ledig stund, var den vist bare gået med noget andet.

Fluestangen hang i holderen på væggen, hvor den var blevet efterladt efter sidste kysttur. Fluehjulet sad stadig på, og det var først da jeg forsøgte at afmontere den, at det gik op for mig, hvor lang tid der var gået siden grejet havde været i brug. Hjulet var groet fast, og krævede lidt hjælpeværktøj for at blive løsnet. Lige som jeg selv, var det klart en stang og et hjul der trængte til at blive luftet ved fjorden.

Vinden var gået over i øst, og det burde jo være det værst tænkelige for fiskeriet. Denne erkendelse kunne dog ikke holde mig tilbage, og lysten til at undersøge et - for mig - ukendt fiskestræk, fik mig til at køre en tur ned til Bramslev bakker. Hvis ikke fiskeriet ville give lidt afkast af sig, ville naturoplevelsen helt sikkert, da det her er utroligt skønne omgivelser at gå at fiske i. Med østenvinden ville det være perfekt, at gå et stykke østpå og fiske tilbage til bakkerne, så det gjorde jeg. Mere præcist gik jeg ca. 1 kilometer mod øst, og fiskede langsomt gående tilbage. Da jeg havde fisket halvvejs tilbage og ikke havde set eller mærket noget, valgte jeg at udskifte Båring fluen med en Kobberbasse, som jeg fiskede med resten af strækket.

Jeg var næsten tilbage ved udgangspunktet, da en ørred viste sig i overfleden kun 10 meter til højre for mig. Jeg fik hurtigt linen trukket ind, og kastet over fisken, men der var ingen reaktion. Jeg kastede flere gange over stedet, og lidt til højre for og lidt til venstre for, og til sidst i en helt anden retning, men der skete ikke noget. Fisken ville åbenbart ikke hugge. Havde jeg mon skræmt den, var fluen forkert, trak jeg for hurtigt eller for langsomt ind, der kunne være mange grunde til at den ikke ville hugge. Det kunne jo også bare være fordi det var østenvind...

Tidspunkt: kl. 15:40-17:40
Vejret: Overskyet, 4-5ºC, 4-5m/s SØ.

Copyright© 2014
Denne side ses bedst med
Microsoft internet explorer
opløsning 800x600 eller højere.