Fiskedagbog 2019
9.   17-10-2019 Simested å - Abildvad bro

En feriedag skulle delvist bruges på en fisketur. Jacob og jeg havde for lang tid siden snakket med farfar om, at vi skulle på fisketur i efterårsferien. Farfar var desværre ikke helt frisk, så han måtte melde fra. Jacob og jeg var dog fast besluttet på, at vi skulle af sted, og da vi ikke havde været ved Simested å i år, måtte vi lige derud en tur inden fiskesæsonen slutter.

Se billeder fra turen!
Da vi skulle til at rigge til og bagagerumsklappen blev åbnet, fik jeg den ubehagelige overraskelse, at jeg havde glemt mine waders. Jacobs skridtstøvler var med, mine vadestøvler og neoprensokker var der også, men der var ingen waders. Kombinationen af en del vand i åen, meget vådt græs og kun vadestøvler, kunne kun resultere i én ting; våde og kolde tær. Det var der ikke noget at gøre ved, nu var vi kommet af sted, og der blev rigget til.

Vi startede ved broen, og fiskede flere pladser godt igennem nedstrøms. Efter en halv times fiskeri, huggede en bækørred på min spinner, men den valgte at hoppe af igen. Efter godt en times fiskeri, satte vi os på brinken og lavede lidt suppe til at varme os på. Vi sad et stykke tid og snakkede, hvorefter vi igen fiskede lidt nedstrøms. Det blev ikke til ret mange flere kast, og vi kunne konstatere, at der ikke kom fisk med hjem i dag. Det var dog et par dejlige timer med frisk luft, og selvom mine strømper var godt våde, havde neoprensokkerne trods alt sørget for at tæerne ikke frøs.

Tidspunkt: kl. 14:35-16:30
Vejret: Halvskyet, 13-14ºC, 3-4 m/s V.8.   15-08-2019 Villestrup å - Tostrup

Se billede fra turen!
Da jeg ankom til åen, var Per allerede i gang midt på strækket. Vi havde aftalt at mødes herude ved et nyt foreningsstræk, for at se hvordan det er at fiske. Jeg gik ned til Per, og vi fik en lille snak, da det var ved at være længe siden sidst. Per havde været ved åen for et par dage siden, hvor åen havde stået et godt stykke over bredderne pga. den sidste tids enorme mængder nedbør. Nu var vandstanden heldigvis faldet et del, selvom der stadig var meget vand i åen.

Per fortsatte fiskeriet nedstrøms, og jeg gik et stykke opstrøms og startede. Vi fiskede et stykke tid, og Per kom op til mig, og han kunne berette at han havde haft kontakt til en enkelt fisk. Selvom der ikke var kommet fisk på land, blev vi var enige om at vi havde fortjent en øl pause inden vi fortsatte fiskeriet.

Efter pausen gik Per opstrøms og jeg fortsatte hvor jeg var kommet til. Der gik ikke længe inden Per gav lyd fra sig, og han kunne holde en pæn ørred, på den rigtige side af målet, i vejret. Det gav blod på tanden og jeg fiskede videre endnu mere koncentreret end tidligere. Koncentrationen steg yderligere, da jeg kort tid efter så voldsomme bølger i overfladen 30 meter længere nede. Det er nok de længste 30 meter jeg nogensiden har affisket, og til trods for forsigtig fremfærd og koncentration i hvert et kast, kunne jeg ikke lokke fisken til hug. Det blev ikke til yderligere fangst denne aften, men det var nu godt at vi fik bevist, at det er værd at gæste dette nye stræk.

Tidspunkt: kl. 19:30-21:20
Vejret: Overskyet, 18ºC, 3-4m/s SØ.7.   3/5-5/5 2019 Vejle fjord - Fakkegrav

Se billeder fra turen!
Igen i år gik fluebindingsklubbens forårstur til Fakkegrav ved Vejle fjord, og som sædvanligt fra fredag til søndag. Det er ikke ofte at vi er fuldtalligt til vores forårstur, men denne gang var vi alle 7 mand med. Jeg ankom til huset sidst på eftermiddagen fredag, og Preben P. og Martin var allerede i gang med fiskeriet. Da de kom op til huset kunne de berette at de begge havde haft kontakt til hornfisk, og Preben havde haft en rigtig pæn hornfisk oppe. Ud over at kunne fortælle om hornfisk, meddelte Martin at han havde medbragt en præmie til den største fangede fisk denne week-end, så der var skudt gang i en fiskekonkurrence, og Preben P. lå allerede i spidsen. Men en fiskekonkurrence kunne dog ikke få os andre til at skynde os, og ingen af os kom ud med stangen fredag.

Da jeg stod op ved 6-tiden lørdag morgen var de andre oppe. Preben P., Martin og Ulrik var allerede nede at fiske, og Per, Preben C. og John var i gang med at brygge kaffe. Efter en hurtig kop kaffe fik jeg grejet rigget til, og så var det ellers ned til fjorden. Jeg startede nedenfor huset og fiskede mod øst. Jeg fiskede en times tid uden at mærke noget, og gik tilbage til huset for at få lidt morgenmad. Ved halv ti tiden gik vi ned og fiskede igen, og jeg gik et stykke mod øst og startede. Jeg fiskede østpå, og endte helt ude på pynten. Selv om jeg fiskede koncentreret og prøvede et par forskellige fluer, måtte jeg efter 2,5 times fiskeri desværre konstatere, at der ikke havde været så meget som et enkelt hug. Jeg var ikke ene om det resultatløse fiskeri, og den eneste der havde haft fisk på land var Ulrik, men desværre en havørred lige under målet der måtte genudsættes.

Som traditionen tro, startede lørdag eftermiddag med en god frokost, og efterfølggende hygge omkring bordet, så det blev ikke til mere fiskeri lørdag.

Efter morgenmaden søndag, fiskede jeg halvanden time på strækket nedenfor huset, men der var stadig ikke bud efter min flue. Martin havde jo lavet en lille fiskekonkurrence, og da vi alle havde afsluttet formiddagens fiskeri var der præmieoverrækkelse på terrassen. Præmien bestod heldigvis af to dele, for Preben P. havde jo fanget den længste fisk, som egentligt var det konkurrencen gik ud på, men Ulrik var den eneste der havde fanget havørred, så han burde jo også have en gevinst, da det jo primært var havørreder vi gik efter. Om de blev begejstrede for gevinsterne er lidt uvist, men det kan man jo se om man kan tyde af billederne.

Efter præmieoverreækkelsen var der dømt oprydning og rengøring, og så var det ellers tilbage til nordjylland efter en god, afslappende og hyggelig week-end.6.   28-04-2019 Villestrup å

Se billeder fra turen!
Tørfluestangen trængte virkeligt til at blive luftet, så jeg pakkede grejet og kørte en tur til åen. Jeg ville prøve et nyt stræk foreningen nu har fået fiskeretten på, og gik helt ned til den nederste del af strækket og startede. Inden jeg begav mig opstrøms, stod jeg længe og kiggede efter fisk i overfladen. Insektlivet i græsset og sivene langs åen blev også studeret, og jeg måtte desværre konstatere, at der stort set ikke var nogen. Der var heller ikke insekter på vandoverfladen, så der var god grund til at jeg ikke så nogen ringende fisk. Men det skulle ikke holde mig tilbage, så jeg gik langsomt opstrøms, konstant opmærksom på tilstedeværelsen af fisk.

Da jeg havde gået hele strækket igennem, uden at se fisk i overfladen, stod jeg lidt og overvejede, hvad jeg så skulle gøre. Da jeg kiggede i flueæsken, bemærkede jeg et par Spider fluer, om jeg erindrede, at der tidligere havde været god succes med dem. Den ene blev bundet på forfanget, og jeg begyndte at fiske den nedstøms. Efter blot et par kast var der hug, men fisken blev ikke siddende. I næste kast, var der hug igen, og denne gang kunne jeg lande en lille undermåler, som forsigtigt blev returneret til åen igen. Jeg fortsatte nedstrøms og havde kontakt til flere fisk og havde ialt 5 fisk med inde at vende med den største omkring de 20cm. Det var altså ikke store ørreder, men fint at se den store bestand, og det kan jo være, at der lidt senere på året er mulighed for at finde en lidt større ørred på dette stræk.

Tidspunkt: kl. 12:15-15:00
Vejret: Overskyet, 12-13ºC, Vindstille.5.   23-04-2019 Mariager fjord - Bramslev bakker

Den kraftige vind kunne ikke holde mig tilbage fra at tage en tur til fjorden efter arbejde. Jeg fiskede på strækket fra bakkerne og mod vest. Normalt fisker jeg med flydeline i fjorden, men på grund af bølgerne havde jeg monteret intermediate linen for bedre kontakt til fluen. Jeg havde ikke fisket mange minutter før jeg havde et hug, men fisken blev ikke kroget. Det lykkedes ikke i de efterfølgende kast, at få fisken til at hugge igen. Efter en lille times tid, begyndte sulten at snige sig ind på mig. Jeg gik i land og fandt en plads i solen hvor der også var læ, hvor jeg kunne nyde den medbragte aftensmad.

Efter aftensmaden gik der ikke ret længe inden der var fast fisk. Det var dog en lille undermåler som blev nænsomt genudsat. I løbet af de næste tre kvarter, havde jeg flere hug, hvor fiskene nappede forsigtigt til fluen, men uden at få dem kroget. Det lykkedes dog at kroge endnu en fisk, som umiddelbart kæmpede bravt, og fik mig til at tro at den havde en god størrelse, men ved nærmere eftersyn var det også en undermåler.

Da jeg havde indstillet fiskeriet og gik tilbage mod bilen mødte jeg Jesper. Han havde fisket et stykke tid og haft 3 undermålere oppe, men ikke mærket til de størrer fisk. Vi fik en hyggelig snak, inden jeg vendte snuden hjemad.

Tidspunkt: kl. 17:00-19:20
Vejret: Halvskyet, 15-18ºC, 9-10m/s SØ.4.   21-04-2019 Mariager fjord - Katbjerg Odde

Se billeder fra turen!
Påskens sommerlignende vejr krævede selvfølgelig en tur til fjorden. Destinationen blev katbjerg Odde, som jeg ikke har fisket ret ofte. Da jeg stod og riggede til, kunne jeg se at der gik en anden lystfisker et godt stykke øst for odden. Han gik dog så langt henne på strækket, at jeg godt kunne fiske i denne retning. Jeg startede derfor i vigen øst for odden og begav mig østpå. Jeg havde kun fisket 10 minutter da der var hug. Jeg mærkede straks, at det var en mindre fisk. Den blev hurtigt trukket ind og frigivet. Jeg fiskede videre, nød det gode vejr, og kunne konstatere at bunden her var skabt til havørred. At der samtidigt var mange kutlinger på det lave vand, gav mig tro på fisk i hvert kast. Da jeg havde fisket halvanden times tid, havde jeg ikke mærket yderligere, og gik hen på oddens vestlige side, og fiskede et kort stræk igennem. Heller ikke her var der succes, men jeg var udmærket tilfreds da jeg kørte hjem - jeg havde trods alt mærket fisk.

Tidspunkt: kl. 10:40-13:00
Vejret: Skyfrit, 15-18ºC, 2-3m/s SV.3.   11-04-2019 Mariager fjord - "Hullet"

Martin, Ulrik, Preben P. og jeg fiskede godt en times tid på strækket ved "Hullet". Preben var den eneste der havde et enkelt hug, vi andre hverken så eller mærkede noget.

Tidspunkt: kl. 18:45-20:10
Vejret: Halvskyet, 3-4ºC, 2-3m/s NØ.2.   05-03-2019 Mariager fjord - Bilfragmenteringen

En kort fyraftensfisketur til fjorden, hvor jeg hverken så eller mærkede til fisk. Jeg kørte ned til Vive havn og gik om på den østlige side af pynten og fiskede på strækket hen mod bilfragmenteringen.

Tidspunkt: kl. 17:50-19:15
Vejret: Overskyet, 4ºC, 2m/s NØ.1.   15-02-2019 Mariager fjord - Ørnedal

Se billede fra turen!
Jacob havde vinterferie, og jeg havde en feriedag der skulle bruges på noget fornuftigt, og det mest fornuftige vi kunne komme på var en fisketur til fjorden. Vi havde en forventning til, at fiskeriet ville være bedst hen på eftermiddagen, hvor det kystnære lave vand ville være varmet en smule op af solen og den stigende dagstemperatur. Det måtte sætte gang i byttedyrene, og havørreden ville helt sikkert være klar over dette.

Ørnedal havde ofte før vist sig god på denne årstid, så mon ikke også den ville være det i dag. Vi gik et stykke ud langs kysten i den østlige del af bugten og startede fiskeriet. Jacob var den første der havde agnen i vandet, og allerede efter første kast, sprang en havørred helt fri af vandet et stykke ude. Det var indenfor Jacob's kastevidde, og han kastede adskillelige gange efter den, men uden at lokke den til hug. Da vi havde fisket en halv times tid, havde vi endnu ikke mærket noget, men trods alt set fisk i overfladen. Nu kom der et par andre lystfiskere som startede et stykke til højre for os. Den ene af dem lagde ud med at fange en pæn fisk i første kast, og vi kunne bare stå og tænke, hvad vi mon gjorde galt.

Der gik en lille halv times tid, hvor der ikke rigtigt skete noget, men så så jeg et par fisk i overfladen til højre for mig, og indenfor min rækkevidde. Jeg kastede straks til den ene, og fisken huggede nærmest med det samme. Det blev en kort og helt udramatisk fight, da fisken var et stykke under målet. Den blev nænsomt genudsat, og der var stadig overfladeaktivitet i området. Vi kastede begge ihærdigt efter fiskene, men det lykkedes desværre ikke at få flere til at hugge.

Selvom vi havde håbet, at der kunne komme en fisk med hjem til aftensmaden, havde vi alligevel et par dejlige timer, hvor vejret nærmest kunne betegnes som forårsvejr.

Tidspunkt: kl. 13:40-16:00
Vejret: Skyfrit, 8-10ºC, 4-6m/s SV.Copyright© 2019
Denne side ses bedst med
Microsoft internet explorer
opløsning 800x600 eller højere.