Mariager fjord
Hegedal

Hegedal ligger på nordsiden af fjorden, ca. 1,5km øst for Hobro. Her inde ved Hobro, er fjorden kun ca. 800m bred og dybden er op til 8m. Fjorden er dyb helt inde under land, og man kan kun vade 10-20m ud.
Ved Hegedal er der grusbund med spredte sand- og muslingebanker. Der er begrænset bundvegetation i området, men en smule ålegræs er der dog.
Hele inderfjorden samler en del havørreder i efterårs- og vintermånederne, og derfor er der også et virkeligt godt fiskeri ved Hegedal på disse årstider.
For at komme til Hegedal, køres ned til pakeringspladsen ved Hobro lystbådehavn. Fra pakeringspladsen er der kun 300-400m vandring i køn natur til man kan starte med fiskestangen.

Stinesminde

Stinesminde er en lille by/havn der ligger på nordsiden af fjorden, ca. 12km øst for Hobro. Her er fjorden ca. 1,5km bred og op til 10m dyb. På strækningen fra Stinesminde havn og vestpå til Kielstrup sø (ca. 1km), går dybdekurverne helt inde under land, hvorfor der ikke kan vades ret langt ud. Vær opmærksom på fredningsbæltet ved Kielstrup sø.
På denne strækning er der henholdsvis grus- og sandbund og meget begrænset vegetation.
På grund af dybden, er der på denne strækning et godt fiskeri hele året rundt.
Køres af hovedvej 541 (vejen mellem Hobro og Hadsund), drejes fra i byen Oue (Ove jf. vejkort) mod Stinesminde.
Stinesminde er opkaldt efter kokkepigen Stine, som tjente på herregården Ouegård. Efter mange års tro tjeneste, flyttede hun ned til fjorden. Som et minde om kokkepigen, blev stedet opkaldt efter hende.

"Hullet"

"Hullet" ligger på Mariager fjords sydside. Som det ses på billedet, ligner stedet nærmest en lille havn. Køres af hovedvej 555 fra Hadsund mod Hobro, kommer man til en rasteplads på højre side, kort efter man har passeret Kastbjerg Å; her parkeres. Rastepladsen ligger ca. 4 km fra Hadsund.
Ved "Hullet" er der delvist områder med sandbund, småsten, ålegræs og tang, muslingebanker og enkelte større sten - en god havørredbund. I området ud for "Hullet" er der ikke dybere end ca. 3 meter. Dybden nås dog hurtigt, og man kan ikke vade så lang ud.
Man skal være opmærksom på fredningsbæltet ved Kastbjerg Å, når man fisker øst for "Hullet".

Vive

Vive ligger på nordsiden af fjorden. Ved Vive er der et lille fiskerleje, hvor der næsten altid er aktivitet. Køres af hovedvej 541 fra Hadsund mod Hobro, kommer man til byen Vive efter ca. 5 km. I byen drejes til venstre af en grusvej (der står et skilt: Til fjorden), og man kommer lige ned til fiskerlejet.
I vigen øst for fiskerlejet (se billedet) er der delvist sandbund, småsten, tang og ålegræs samt store sten. På den anden side af pynten øst for fiskerlejet (se billedet), ligger "Bilfragmenteringen". Ved pynten ligger dybdekurverne helt inde ved land. 3 skridt ude er der 8-10 m dybt, så her skal der ikke vades.

Copyright© 2000-2001
Denne side ses bedst med
Microsoft internet explorer
opløsning 800x600 eller højere.